EPDK kararları Resmi Gazete’de

Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek dağıtım şirketlerinin ve Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) ilgili uygulama dönemlerine ilişkin reel makul getiri oranları ve itfa süreleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek dağıtım şirketlerinin 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan dördüncü uygulama döneminde geçerli olacak vergi öncesi reel makul getiri oranı yüzde 13,11, itfa süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. 

Elektrik piyasasında iletim sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren TEİAŞ için de 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan altıncı uygulama döneminde geçerli olacak vergi öncesi reel makul getiri oranı yüzde 12,55, itfa süresi ise 30 yıl olarak tespit edildi.

KAPASİTE REZERVASYON TALEPLERİNDE BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİ

Öte yandan, diğer bir kurur kararıyla, daha önce 15-30 Kasım’da Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ’ye (BOTAŞ) sunulan doğal gaz kapasite rezervasyon taleplerinin, 2021 yılı başvurularına mahsus olmak üzere 1-11 Aralık’ta sunulmasına karar verildi.

BOTAŞ’a sunulan başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, 7 gün içinde başvuru sahibiyle imzalanması gereken standart taşıma sözleşmesinin (STS) ise 2021 yılı başvurularına mahsus olmak üzere 4 gün içinde imzalanması gerekecek.

Ayrıca, yeni gaz yılı için taşıtanlar ile taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin taşıtanlara verilmesini müteakip, taşıyıcı tarafından en geç 15 Aralık’ta elektronik bülten tablosunda yayımlanması gereken rezerve edilen kapasiteler ile atıl kapasiteler de 2021 yılı başvurularına mahsus olmak üzere 21 Aralık’ta yayımlanacak.

AA