Archive

Yazar:

İşletmelerde karbon ayak izi

AB artık ticaret döngülerini iklim değişikliği ile birlikte yeşil ekonomi/enerji veya dönüşümle sağlayacaktır. Avrupa Birliği sınırında Karbon düzenleme mekanizmasındaki (SKDM) ilk raporlama için tarihi açıkladı….

Geleceğimizde Hidrojen

Hidrojen periyodik tablonun ilk elementidir. Su anlamına gelen hidro, H ile sembolize edilir ve atom numarası 1’dir. Havadan 14,4 kat daha hafiftir. Hidrojen atmosferik basınç…

En güzel bağ sevgidir

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan’da ardı ardında meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ülkemize asrın felaketini yaşattı. 50 bine yakın…

Enerji Vatandaşlığı

Günümüzde yüksek enerji fiyatları, fosil yakıtlarda fiyatların artışı, iklim değişikliği ile dünyanın arz/talep dengesizliği, yenilenebilir enerjide emtia fiyatlarının artışı ile yükselen fiyatlar ve tüketicinin aşırı…

Su, geleceğimizdir…

Dünyanın oluşumuyla birlikte ortaya çıkan ve insanlık tarihinden daha eskiye dayanan su, her molekülü bir oksijen ile iki hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız…

Geleceğimiz maden ve çevre

8-9 Şubat 2022 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel’de Genel Başkanı olduğum Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından “Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya, kamu ve özel…

2050 yılı küresel enerji beklentileri için yatırımlar nasıl olacak?

Mevcut dünyada yüksek enerji fiyatları, doğalgaz ve kömürde fiyatların anormal artışı, iklim değişikliği, yenilenebilir enerjinin talebe yetişememesi nükleere talebi artıracak. Amerika’da, Çin, İngiltere ve Doğu…

Yeşil Mutabakat

100 MW kurulu gücü olan enerji üretim tesisleri 50’den fazla fabrika bulunan OSB Enerji Yönetim Birimi kurmak zorunda. Ayrıca 500 TEP ve enerji tüketimi olan…

Enerji dağıtım şirketleri ve enerji verimliliği Ar-Ge projesi (HASAT)

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç giderek artmakta ve enerjinin arz güvenliği önemli hale gelmektedir. Bu nedenle her kurum ve kuruluş enerjinin etkin kullanılması…

VEP ile gelecekte fiyat öngörülebilirliği ve finansman imkânları

VEP’te ileriye dönük oluşacak referans fiyatlarla şimdiden belli olacak fiyatlar üzerinden alım/satım yapılacaktır. Böylece ikili taraflarda öngörülebilirlik artarken, yatırımcılar için çok daha rahat finansman bulma…