Archive

Yazar: Bülent Şen

Enerjide yetkinlik haritalandırılması ve geleceğin meslekleri

Yapay zeka, robotlar, kuantum bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcılar hızla hayatımıza dahil oluyor. Apple, Tencent ve Google gibi gerek ABD gerekse Çin’de önde gelen teknoloji…

Sanayi ve enerji verimliliği

Türkiye’nin sanayi, hizmet, ulaştırma ve tarım işletmelerinde enerji verimliliği endeksi; bilgi ve ilgi seviyemiz yüksek ama bunun davranışlara dönüşmesi biraz daha süreç alacağı gözükmektedir. Enerji…

Türkiye’de enerji sektörünün genel yapısı ve geleceği

Sanayi devriminin başlaması ile birlikte, dünyanın enerjiye olan ihtiyacın artması ve enerjisiz kalma korkusu aslında oldukça uzun bir tarihsel süreçtir. 19. Yüzyıldaki bilim adamlarından, Lord…

Enerji verimliliği

Enerji verimliliği, ülkemizin enerji maliyetlerinden kaynaklanan cari açığın azaltılması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dış kaynaklara bağımlılık riskinin mümkün oldukça en aza indirgenmesi, düşük karbonlu ekonomiye…

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yolu

Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkemizin, enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ve enerji talebini karşılamak için özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar hızla artmaktadır. Bu ve buna…

Covid19 sonrası, yüksek karbonlu gelecek riski mi?

Dünya evrensel formunun son 10 yıldaki global riskler raporuna baktığımızda enerji, etkisi en yüksek beş global riskten biri olarak gösterilmektedir. Bunu özellikle Covid19 salgınından sonra…

Bildiğimiz sınırsız dünya, Covid-19 sonrasında bitiyor mu?

Covid-19 pandemisi, 2019 yılı sonlarına doğru Çin’de görülmeye başlamış, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde de resmi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu salgın dünya genelinde her…

Yeni enerji kaynağı; verimlilik

Ülkemizin yeni enerji kaynağı, enerjide verimliliktir. Ülke olarak dünyayla başa baş bir rekabet ortaya koyacak isek bunun tek bir yolu vardır, daha az enerji tüketimi…

Yerli ve milli enerji kaynağımız kömür

Mimar ve Mühendisler Grubunun 23-24 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde ‘’ Yerli akılla, küresel pazarlara’’ mottosu ile 4.Arge-inovasyon zirvesinde benim moderatör olarak…

Lisanssız elektrik üretiminde yeni düzenlemeler

Yeni yapılan düzenleme incelendiğinde özetle tüketicilere kendi bağlantı güçleriyle sınırlı olacak şekilde üretim tesisi kurma imkanı sağlamakta. 10 Mayıs 2019 tarih ve 30770 Sayılı Resmi…