Archive

Yazar: Filiz Karaosmanoğlu

Olimpiyatın sürdürülebilirlik yönetimi, enerjisi ve hidrojen

Değerli Okuyucularım, Etkinliklerde sürdürülebilirlik yönetimi apayrı öneme sahiptir. Kongreler, zirveler, konserler, yüksek katılımlı toplantılar, spor gibi etkinliklerin öncesinde-olurken-sonrasında sürdürülebilirlik yönetilmelidir. Bu konuda Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim…

Enerji yeşillenirken

Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi uyarınca ihracatta olası sınırda karbon pasaportu engeline takılmasının önüne geçilirken, yeşil elektrik ticareti ve tedariği önem kazanacak. Bunların hepsi enerji kaynaklı…

Enerji değişmek için dönüşürken elektrikli otobüsler

Değerli Okuyucularım,Enerji 3D (Dijital; Dağıtık; Düşük Karbonlu Enerji) ile değişmek için dönüşürken, ulaşım kökenli hava kirliliği ve iklime etkinin azaltılması gereği küresel salgında aciliyet ve…

Kömür gazlaştırma, hidrojen ve Türkiye

Değerli Okuyucularım, 2019 yılında hidrojenin yüzde 18’i kömürden üretildi. Enerji değişmek için dönüşürken, düşük karbon ekonomisinde ilerleme hedeflenirken, kömürün mevcut en temiz teknolojilerle değerlendirilmesi esastır….

Rengârenk Hidrojen

Değerli Okuyucularım, Dünyamızda serbest halde bulunmayan, su ve karbon döngüsündeki hidrojen, suda, hidrokarbonlarda, bitkisel ve hayvansal dokularda bulunur. Kömür, petrol, doğal gaz, biyokütle ve su…

Dünden bugüne ve yarına hidrojen

Değerli okuyucularım, Enerji teknolojisinde doğru sanılan yanlışların çokça yapıldığı başlıklardan biri hidrojendir. Hidrojen bir enerji kaynağı değildir. Evrende en çok bulunan, ancak serbest halde olmayan,…

Bahar dönemi biterken

Değerli Okuyucularım, Hep denir. Sağlık olunca zaman, yıllar çabuk geçer. Biz öğretim üyeleri için bir de akademik yıl takibi vardır. Sonbahar ve ilkbaharın adlarındaki güzellik…

Salgın ve sürdürülebilir enerji yönetimi

Enerjinin sadece keseye maliyeti yoktur. Enerjinin gezegenimize maliyeti keseye olandan daha pahalıdır. Ve birden minicik bir virüs, devasa bir afet yaratabilir. Her an büyük bir…

Mavideki yakıtlar ve mavi gezegen

Değerli Okuyucularım, Petrol kökenli deniz yakıtı yandığında, egzoz gazında karbondioksit, karbonmonoksit, su buharı, kükürt oksitler, azot oksitler, hidrokarbonlar ve partiküller bulunur. Bileşimdeki azot ve kükürt…

Yeşilde ve mavide petrol

Değerli Okuyucularım, Petrolün kökeni, güneş enerjisinin depolanmış hali olan bitkisel biyokütledir, yeşildir. Arap Yarımadası dışındaki petrolün ve boru hatlarının büyük çoğunluğu yeşilin ve mavinin en…