Archive

Etiket: elektrik piyasası

TBMM enerji alanında düzenlemeler için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için çalışacak. Meclis, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi…

EPDK kararları Resmi Gazete’de

Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek dağıtım şirketlerinin ve Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) ilgili uygulama dönemlerine ilişkin reel makul getiri oranları ve itfa süreleri belirlendi. Enerji…

YEK-G sistemine ilişkin yönetmelik yayımlandı

Elektrik piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti…

EFET sözleşmesine genel ve mücbir sebep düzenlemesi açısından bakış

Elektrik sektörü 1990’lı yıllara kadar kamu tekelinde dikey bütünleşik yapıda iken, 2000’li yıllara gelindiğinde serbest dikey ayrıştırılmış yapıya geçiş çalışmaları ile yeniden yapılanmaya başlamıştır. Bu…

EPDK 46 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi. EPDK’nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 41…

Elektrikte 46 santral 2021’de kapasite mekanizmasından yararlanacak

Elektrikte 22’si kömür, 14’ü doğal gaz ve 10’u hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 46 santral gelecek yıl kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek. Türkiye Elektrik İletim AŞ…

EPDK’dan dağıtım sistemi yatırımlarını belirlemeye yönelik yönetmelik

“Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”, EPDK tarafından kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir…

EPDK’dan 2021 yılı için ‘Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ kararı

EPDK’nın 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak son kaynak tedarik tarifesine ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 1 Ocak 2021’den itibaren…

EPİAŞ, GÖP ve DGP’de Kasım ayı için azami fiyatı belirledi

EPİAŞ, Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda 1-30 Kasım dönemi için azami fiyatı 566 TL/MWh olarak belirledi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), 6 Ekim’de…

Elektrik piyasasında tarife uygulamalarına ilişkin taslak görüşe açıldı

EPDK tarafından, “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” revize edilerek görüşe açıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan…