Hidrojen ve Kojenerasyon Teknolojileri için güç birliği

Hidrojen ve Kojenerasyon Teknolojileri için güç birliği

Enerjide yeniyi, bilgi ve teknolojiyi takip gerek. Enerji her yerde akçeli ve gezegene maliyetiyle olacak. İklim değişikliğinin yaşam izdüşümlerini görmeye devam edeceğiz.

Değerli Okuyucularım,

Yaşamda her yerde, evde, okulda, işte, yolda, tarlada, ormanda enerji bizimledir. Elektrik, ısı-soğuk, katı-sıvı-gaz yakıtlar için yerküremizin fosil ve yenilenebilir kaynakları enerji teknolojisiyle insan tarafından doğrudan ve insan için üretimlerde dolaylı olarak tüketilir.  Enerji teknik doğası gereği mevcut küresel üçlemelerin hepsinde baş teknik roldedir. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Gündemi ile ülkeler 2015’te 3 söz verdi: Aşırı yoksulluğu sona erdirme, Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve İklim değişikliğini düzeltme. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 hedefle bizimle. Yolun yarısını geçtik.

BM Çevre Programı (UNEP) Doğayla Barışmak: İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele İçin Bilimsel Planı (2021) kapsamında 3 sorunumuz var: İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik Kaybı ve Çevre Kirliliği. Bu iki üçlemeye değişmek için dönüşüm yolunda Yeşil, Döngüsel, Dijital Ekonomi ile cevap veriyoruz. Yolumuzda Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Nesil Yakıtlar, Yeni Enerji İşleri üçlemesi bizimleyken Hidrojen Ekonomisi, Hidrojen Teknolojisi, Hidrojen Ticareti başlı başına rengârenk bir dünya. Enerji sektörümüze özgü 3D (Dağıtıklaşma, Dijitalleşme, Düşük Karbonsuzlaşma) için sıralanan tüm üçlemeler için iki teknoloji ayrıcalıklı konuma sahip: Hidrojen Teknolojisi ve Kojenerasyon Teknolojisi. Bu iki teknoloji için konusunun lideri iki sivil toplum kuruluşu güç birliği yaptı.

Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi görevim olan Hidrojen Teknolojileri Derneği ve ilk Onursal Üyesi olduğum Türkiye Kojenerasyon Derneği (KOJENTÜRK) 14 Şubat 2024 günü iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği, sözün özü gezegenimizin 3 sorununa dur demek için biricik ülkemizin değişmek için yeşil dönüşüm yoluna enerjinin 3D’si ile güç katacak. Böylece, Türkiye Ulusal Enerji Planı, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası başta olmak üzere ilgili ulusal mevzuata tam uyumlu ilerleme başarılacak. Başkanlarımız Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Yavuz Aydın iki İTÜ mezunu. Mezunumuz gururumuz. Kolaylaştırıcısı olduğum bu iş birliğinin imza töreninde güler yüzlü kıdemli mezunlarımızın yanında gururla durdum. Ne mutlu bana. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu ülkemize. Mevla’m utandırmasın. Çok çalışalım çok.

Bilindiği gibi iki derneğimiz de çalışkan ve üretken. Sizlere Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak bizim de sivil toplum desteğimizi sunduğumuz 2024 etkinliklerini bildirmek istiyorum. Kısaltma adında kojenerasyon teknolojisi saklı 28. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı (ICCI 2024, 24-26 Nisan, İstanbul), 8. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2024, 12-15 Mayıs, Diyarbakır); 12. Küresel Isınma Küresel Konferansı (GCGW, 16-19 Mayıs, Şanlıurfa), 4. Avrasya Kojenerasyon Konferansı (31 Ekim, İstanbul). Diyarbakır Üniversitesi ve Harran Üniversitesi müthiş hazırlanıyorlar. Konukseverliklerinin delegeleri şaşırtacağı garantisini veriyorum.

İlk cemre havaya 19 Şubat’ta düştü. 26’sında suya, 5 Mart günü toprağa düşüşü var. Bahar geliyor. Doğa uyanıyor. Bizlerde de enerji artacak. 7. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi (ISTRADE 2024) ile 14. Türkiye Enerji Zirvesi tarihlerinin açıklanmasını bekliyorum. Baharda ve hazandaki lider etkinliklerimizi kaçırmamak gerek. Enerjide yeniyi, bilgi ve teknolojiyi takip gerek. Enerji her yerde akçeli ve gezegene maliyetiyle olacak. İklim değişikliğinin yaşam izdüşümlerini görmeye devam edeceğiz. Tetikte olmak gerek.

Mart 2023 tarihli Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2022’de karbondioksit eşdeğeri sera gazı salımı %0,9 oranında artarak 36,8 Gt’a yükseldi. Yakma kökenli salım 423 Mt artarken endüstriyel proses kökenli salım 102 Mt azaldı. En büyük sektörel artış %1,8 değeriyle elektrik ve ısı üretiminde oldu. Enerji kaynaklı iklim değişikliğine etki her yerde. Güç üretimi, Endüstri, Taşımacılık ve Binalar iklim değişikliğine etki ederken, her ürün ve hizmette de enerjinin iklim değişikliğine etkisi saklı. 1 Ocak 2024 günü Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) için kritik tarihti. Yeşil milat. Ulusal mevzuatımız ilerliyor. Başta enerji sektörümüz, endüstri ve iş dünyası çalışıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ ana desteğinde gerçekleştireceğimiz IX. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, 6-7 Mayıs günlerinde, “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile paydaşlarla bir araya geleceğiz. Buyurunuz. QS Dünya Üniversite Sıralamaları: Sürdürülebilirlik 2024 genel sıralaması çevresel etki kategorisinde Türkiye’de 1. olan İTÜ’müzün Ayazağa Yerleşkesinde kahvemizi sera gazı salım azaltımı en iyi uygulamalarını ve karbon ticareti akçesinin yeşil cazibesini liderlerden dinleyerek paylaşalım.

Enerjinize, çevrenize ve ikliminize iyi bakınız değerli okuyucularım.