EPDK, doğal gaz ithalatçılarının depolama yükümlülüğünü yüzde 3’e indirdi

EPDK’nın 25 Mart’ta gerçekleştirdiği Kurul toplantısında aldığı Kurul Kararıyla, doğal gaz İthalatı yapan lisans sahiplerinin yıllık bazda alım-satımını yaptıkları doğal gazın yüzde 6’sı olan depolama yükümlülüklerini 2021 yılına mahsus olmak üzere yüzde 3’e indirdiği öğrenildi.

Petroturk’e bilgi veren sektör temsilcileri kararın özel sektör ithalat şirketleri açısından önemli olduğunu fakat sektörün depolama yükümlülüğü için beklentisinin yüzde 2 olduğunu ifade etti.

Hatırlanacağı üzere EPDK tarafından hazırlanan 27/02/2020 tarihli ve 9210 karar numaralı Kurul Kararı ile 2020 yılı için depolama yükümlülüğü oranının 2020 yılına mahsus olarak yüzde 2’ye düşürülmesine karar vermişti. Söz konusu karar 29 Şubat 2020’de Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

EPDK, YERLİ ÜRETİM DOĞAL GAZIN SATIŞINI YAPAN TOPTAN SATIŞ ŞİRKETLERİNİN DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ GEÇEN SENE KALDIRMIŞTI

Öte yandan EPDK, geçtiğimiz Ekim ayında aldığı kararla, 2016’da yürürlüğe giren Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişikliğe gitmişti. 

Yapılan değişiklikle, yerli üreticilerden alınan gazın satışını yapan toptan satış şirketlerinin ticaretine konu olan miktarın yüzde 2’si olarak uygulanan doğal gaz depolama yükümlülükleri kaldırılmıştı. Bu kararla, toptan satış şirketlerinin depolama yükümlülüğünden doğan maliyetlerinin azalmasına destek olunması ve yerli üretim doğal gaz ticaretinin artırılması ve desteklenmesi hedeflenmişti.