Archive

Etiket: Atık yönetimi zorunluluğuna MPT’den çözüm

Atık yönetimi zorunluluğuna MPT’den çözüm

MPT Çevre Çözümleri, atıkların çevreye verecekleri zararı en aza indirmek amacıyla yürürlükte olan Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlü olan LPG…