Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedeli belirlendi

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2018 yılının birinci çeyreği için 11,63 TL/MWh olarak onaylanması kararlaştırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2018 yılının birinci çeyreği için 11,63 TL/MWh olarak onaylanmasına ve bu bedelin 2018 yılının birinci çeyreği ile sınırlı olmak üzere 26 Kasım 2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği’nin primer frekans kontrolüne ilişkin hükümleri yürürlüğe girinceye kadar uygulanmasına karar verildi.