Archive

Yazar: Filiz Karaosmanoğlu

Emre amade enerji için

Değerli Okuyucularım, İnsanın enerjiye, elektrik, ısı-soğuk, katı-sıvı-gaz yakıtlara erişim hakkı vardır. 1 Ocak 2016 tarihinde 193 ülke tarafında kabul edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri…

Türkiye’mizin karbon ayak izi düşer mi?

Değerli Okuyucularım, Güzelim ülkemizin karbon ayak izini düşürmek, diğer deyişle üretim-tüketim-hizmet üçlüsünün yaydığı sera gazı salımlarını azaltma mümkün mü? Evet. Şart mı? Evet. Mecbur muyuz?…

Enerji dönüşürse iklim değişmez mi?

Değerli Okuyucularım, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda 3D (Dijital; Dağıtık; Düşük Karbonlu Enerji) enerjide dönüşüm üçlemesi bazen görünür bazen de gizli özneler olarak yer almakta….

2023, 2030, 2050’ye doğru

Değerli Okuyucularım, Avrupa Birliği’nin 2011-2020 enerji stratejisi, 20:20:20:10 kısa adlandırmalı hedefi enerji mevzuatımızı hazırlarken hep önümüzdeydi. 2019 başlangıcı ile yıllardır enerji için konuşup yazılırken çokça…

Kömür üstü yeşil

Değerli Okuyucularım, Polonya’nın Katoviçe şehrinde 2-14 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP24) ve 2020’de yürürlüğe girecek…

Rüzgâr santrali yaşam ömrü ve bakımı

Değerli Okuyucularım, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen 7.Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi (TÜREK 2018), 5-6 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) imbad rüzgârı…

Türkiye Enerji Zirvesi’ndeki yeşil izdüşümler

Değerli Okuyucularım, 9. Enerji Zirvesi arifesinde, Enerji Zirvesi Golf Cup 2018 duayen golfçülerin rekabetinin enerjisi ile ilerlerken, biz golfçü aday adayları da neşe içinde dersimizi…

Sonbahardan ilkbahara enerji imecesi

Değerli Okuyucularım, Ekim ortasından mayıs ortasına doğru günler ilerlerken sektörümüzün bileşenleri bir araya gelerek gelişmelerini dinler, konuşur ve görüşürüz. Bir nevi enerji imecesi yaparız. Hazanın…

Enerji için dönüşüm

Değerli Okuyucularım, Yeni, yenilenme, değişim, dönüşüm, gelişim sözcüklerini enerji ile yan yana getirdiğimizde teknik anlamda en doğrusu, yakışanı dönüşüm olur. Bilindiği üzere Fransız Kimyager Antoine…

Elektrikli taşıtlar ve lityum

Değerli Okuyucularım, Elektrikli bir taşıt için yerinde elektrik üretimi ve/veya depolanmış elektrik gerekir. En yalın anlatımla, depolanmış elektrik, taşıtta kimyasal enerji olarak seri veya paralel…