Finansmana yoğun talep

Son dönemde birçok ülke, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi.  Bu gelişmelere paralel olarak yatırımlar için ihtiyaç duyulan finansman araçlarına talepler de ciddi oranda arttı. Türkiye’de yatırımcılar finansmanla birlikte teşvik mekanizmalarının da hayata geçirilmesini bekliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan finansman talepleriyle ilgili gazetemize özel açıklamalar yapan sektör temsilcileri, teşvik mekanizmalarının önemine dikkat çektiler.

Türkiye, 2023 yılında 2 bin 845 MW’lık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirerek 2023’te toplam kurulu güç artışının yüzde 99,5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladı.

GÜYAD Başkanı Cem Özkök:

‘TEŞVİK VE ALIM GARANTİLERİ MALİ YÜK OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

Mevcut YEKDEM mekanizması sektörün beklentilerine göre revize edilirse mevcut yatırım iştahıyla kurulu güçte hedeflenen seviyelere kolayca ulaşa-biliriz. Kamu teşvik programlarının da günün gereklerine göre düzenlenmesi gerekiyor.

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven:

‘YEŞİL ENERJİ BANKASI KURULMASI ÖNERİLERİMİZDEN BİRİ’

Sektörümüzde piyasa koşulları gereği uygun kaynak yurt dışından uzun vadeli ECA kredileri ve ticari krediler ile getirilmektedir. Bunun için de en önemli konu mevzuatsal ve serbest piyasa şartlarındaki öngörülebilirliktir.

Win Solar Kurucu Ortağı Burak Günay:

‘YENİ FİNANSMAN YAKLAŞIMLARINA İHTİYAÇ VAR’

Yatırım maliyetleri düşüyor olsa da finansmana erişim ve mevcut finansman maliyetleri yatırımların önündeki en önemli iki engelden biri. Bir diğeri ise trafo merkezleri ve dağıtım/iletim hatlarında yaşanan kapasite problemi.

OzEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç:

‘KREDİYE ULAŞMADAKİ ZORLUK YATIRIMLARI GECİKTİRİYOR’

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yatırım bedelleri düşük olmasına rağmen finansman giderleri yüksek. Bu da yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesinde çeşitli zorluklar yaratabiliyor.

Haberin devamı için tıklayın.