Archive

Yazar: Serkan Abbasoğlu

Yeşil Bina Konsepti ve Bina Sertifikasyon Programları

Değerli Enerji Kıbrıs okuyucuları, bir önceki yazımızda elektrik enerjisinin üretim trendlerini ve dünyadaki elektrifikasyona yönelimi konuşmuştuk. Tabii ki enerji dünyası için gelecekte enerji sepetindeki yeri…

Dünyada elektrik üretiminin gelişimi ve KKTC

Tüm Enerji Kıbrıs okurlarını saygı ile selamlıyorum. Bu sayıdaki köşe yazımızda elektrik enerjisinin kaynaklarını irdeleyip yıllara göre bu kaynaklardaki değişimi inceleyeceğiz. Ardından da bu çerçevede,…

Fotovoltaik paneller ve geri dönüşüm

PV geri dönüşüm işlemleri ile ilgili birçok farklı teknoloji uygulaması ile ilgili de araştırma-geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bir aylık aradan sonra tüm Enerji Kıbrıs okurlarını…

Sürdürülebilir Üniversite Kampüsleri

KKTC’de UI GreenMetric World University Rankings sıralamasına giren ilk ve tek üniversite olan UKÜ, örnek kampüsü ile Türkiye’deki üniversiteler arasında da 5. sırada yer almaktadır….

Elektrikli araba sektörü ve Kuzey Kıbrıs

Elektrikli arabaların tarihçesi 1800’lü yılların sonuna dayansa da özellikle 1930’lu yıllarda oluşan ucuz petrol fiyatlarının etkisi ile elektrikli arabalar yeterli ilgiyi görmemişlerdir. 1973 yılındaki petrol…