YEVDES’ten destek alan projelerde ‘enerji verimliliği’ ve ‘güneş enerjisi’ alanları başı çekiyor

“Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)” kapsamında destek alan projeler arasında “binalarda enerji verimliliği” ve “güneş enerjisi santralleri” projeleri öne çıkıyor.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü “Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi” (YEVDES) takım lideri Zoran Morvaj’dan aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin 67 ilinden 141 belediye ve 62 üniversiteden toplam 758 kişi YEVDES’in Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanlarında Ankara’da düzenlenen eğitim programına katıldı.

AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanan YEVDES kapsamında 80 üniversite ve 80 belediyenin teknik destek aldığı projeler arasında, enerji verimliliği alanında en fazla çalışma yapılan alan yüzde 58,75 ile “Binalarda Enerji Verimliliği” oldu. Bunu yüzde 27,5 ile “Belediye Tesislerinde Enerji Verimliliği”, yüzde 8,75 ile “Hastanelerde Enerji Verimliliği” ve yüzde 4 ile “Aydınlatma” projeleri izledi.

Teknik destek alınan yenilenebilir enerji projelerinde ise yüzde 48 ile “Çatı Üstü Güneş Santrali” projeleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 36,7 ile “Arazi Üstü Güneş Enerjisi Santrali” projeleri, yüzde 6,3 ile “Biyogaz Üretim Tesisleri”, yüzde 3,8 ile “Rüzgar Enerji Santrali”, yüzde 2,6’şar payla “Jeotermal Enerji Santrali” ve “Mikro Hidroelektrik Enerji Santrali” projeleri takip etti.

Böylelikle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB finansmanıyla yürüttüğü belediyeler ve üniversiteler için YEVDES kapsamında destek alan projeler arasında “binalarda enerji verimliliği” ve “güneş enerjisi santralleri” ön planda yer aldı. 

Belediye ve üniversiteler, büyük kampüsleri ve hizmet birimleriyle, kamu sektörü enerji tüketiminde önemli bir paya sahip bulunuyor. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor.​​​​​​​

AR-GE ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLANIYOR

YEVDES’in Ar-Ge bileşeni kapsamında ise 10 üniversiteden 12 farklı araştırma grubu uzman desteğinden faydalanıyor. 

Yeni nesil güneş hücrelerinden faz değiştiren malzemelere, akıllı kampüsler için akıllı enerji yönetim sistemlerinden evsel atıkların ısıl kullanımına kadar pek çok farklı konuda projeler yürütülüyor. 

Uzman desteğini Türkiye, Almanya, Hollanda, Hırvatistan ve Sırbistan’dan 10 farklı uzman sağlıyor.

YEVDES PROJESİ NEDİR?

Belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi hedeflenen proje kapsamda, belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler veriliyor, çalışma ziyaretleri yapılıyor, saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Belediye ve üniversiteler tarafından geliştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik enerji verimliliği etüt raporları, yenilenebilir enerji fizibilite çalışmaları, pazar araştırmaları, teknik şartnameler ve krediye uygunluk raporları gibi çeşitli teknik dokümanlar hazırlanıyor.

Pilot projelere mühendislik ve müşavirlik desteği ile üniversitelere de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Ar-Ge desteği sağlanıyor.

Teknik destek hizmeti, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu liderliğindeki konsorsiyum tarafından yaklaşık 4,5 milyon avro bütçeyle, 30 ay süreyle uygulanacak.

AA