'Yeşil OSB' dönem

‘Yeşil OSB’ dönem

Organize Sanayi Bölgelerinin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin kanun teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçti. Tasarıya eklenen ‘Yeşil OSB’ tanımı ile kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık iş birliği ile çevreye duyarlı uygulamalar öne çıkacak.

‘YEŞİL OSB’ İLE ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR ÖNE ÇIKACAK

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve

Teknoloji Komisyonu’ndan geçti. Tasarıya eklenen ‘Yeşil OSB’ tanımı ile kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar ön plana çıkacak. Bununla birlikte çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak.

YEŞİL REKABETÇİLİĞİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İklim değişikliği eylem planları çerçevesinde yapılan çalışmalar, sanayi bölgelerinin de dönüşümünü beraberinde getiriyor. Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel, sosyal, yönetimsel ve ekonomik performanslarının iyileştirilmesi konusunda çözümler üretilmesi kapsamında TBMM’ye verilen kanun teklifi aynı zamanda sanayi tesislerinde doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak yeşil rekabetçilik ve sürdürülebilirliğin arttırılmasını hedefliyor.

Haberin devamı için tıklayınız.