‘Yenilenebilir enerjide düzenlemeleri hızlandırmamız gerekiyor’

‘Yenilenebilir enerjide düzenlemeleri hızlandırmamız gerekiyor’

Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAD ve Bilkent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen seminerde konuşan GÜYAD Başkanı Cem Özkök; “Ülkemizde net sıfır hedefini başarmak için öncelikle fosil yakıta dayalı enerji üretimini azaltmamız, yenilenebilir enerjinin daha da gelişmesinin önünü açmak için ilgili düzenlemeleri hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

Sibel ACAR-ANKARA/ Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAD ve Bilkent Üniversitesi arasında yenilenebilir enerji alanında başlatılan iş birliği kapsamında ‘Sürdürülebilirlikte Yenilenebilir Enerjinin Rolü’ konulu seminer 25 Ekim tarihinde Ankara Bilkent Üniversite’sinde düzenlendi.

Açılış konuşmalarını GÜYAD Başkanı Cem Özkök ile Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Erel’in yaptığı ve sürdürülebilirlik konusunda yenilenebilir enerjinin bütün alanlarının bakış açısının yansıtıldığı seminerde; HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, Mogan Enerji CEO’su Ali Karaduman, Kontrolmatik Teknoloji Genel Müdürü Osman Şahin Köşker, Garanti BBVA Yenilenebilir Enerji Finansmanından Sorumlu Direktörü Hakan Birhan, Kalyon PV Ar-Ge Direktörü Nesrin Töre Şen, İş Enerji Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Okuyan ile Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Afacan ve Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alperen Günay konuşmacı olarak yer aldı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞMESİ İÇİN İLGİLİ DÜZENLEMELERİ HIZLANDIRMAMIZ GEREKİYOR”

Panelin açılışında Türkiye’nin 2021 yılında açıkladığı 2053 net sıfır hedefine yönelik değerlendirmelerde bulunan GÜYAD Başkanı Cem Özkök; “İlgili tarihten bu yana hükümet ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından önemli adımlar atıldı. O zamandan bu yana konuyla ilgili çeşitli yasal düzenlemeler ve hatta bir iklim kanunu hazırlıkları halen devam ediyor. Elbette bu çok büyük bir hedef. Bunu başarmak için öncelikle fosil yakıta dayalı enerji üretimini azaltmamız, yenilenebilir enerjinin daha da gelişmesinin önünü açmak için ilgili düzenlemeleri hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

Özkök; “Sektördeki sorunlara hızlı ve etkin çözümler getirilmesinin sektöre ivme sağlayacağını belirterek; “Şu an itibariyle 10 bin MW’ın üzerinde güneş, 12 bin MW rüzgar ve bin 650 MW jeotermal kurulu gücümüz var. Hidroelektrik santraller Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 30’unu karşılıyor. Enerji depolama uygulamaları açısından Türkiye’de rekorlar kırılıyor. Enerji depolamaya olan yatırım ilgisi dikkat çekici. Bunların hepsi harika ve umut verici. Ancak finansman, düzenli kapasite tahsis duyuruları ve izin süreçleri gibi dikkatle ele alınması ve hızla çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bu sorunlara hızlı ve etkin çözümler getirilmesi yenilenebilir sektörüne ivme kazandıracak ve iklim hedeflerimize ulaşmamızı çok daha kolay hale getirecektir” diye konuştu.

“DÜNYADA İLK VE TEK KALYON PV AR-GE MERKEZİNDE 60’A YAKIN PROJE YÜRÜTÜYORUZ”

Kalyon PV Ar-Ge Direktörü Dr. Nesrin Töre Şen, Kalyon PV’nin Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayarak bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olma unvanını elinde bulundurduğuna vurgu yaptı.

Şen, 100’ün üzerinde mühendis ve araştırmacının yer aldığı Ar-Ge merkezi hakkında; “Ar-Ge Merkezimiz Türkiye’nin öncü Ar-Ge kuruluşlarının başında geliyor. Merkezimizde 60’a yakın proje yürütüyoruz. Karbon ayak izinin azaltılması, yenilikçi ve yüksek verimli FV teknolojileri temel araştırmaları, maliyet düşürme, performans artırma, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, yerlileştirme, tedarikçi ve yan sanayi geliştirme, güç elektroniği, enerji depolama, ileri test ve ölçüm teknikleri ve ticarileştirme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca tarım alanlarında güneş enerjisi kullanımını artıran agrivoltaik GES uygulamaları çalışmalarımız ile uluslararası 14 paydaşın yer aldığı PV4Plants adlı projenin koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji teknolojileri üretimi konusunda faaliyet gösteren yüzde 100 yerli bir kuruluş olarak sürdürülebilir uygulamalara ve çevre bilinci üzerine yapılan bu tür seminerlerde yer almak bizim için oldukça önemli” değerlendirmesinde bulundu.

“HİDROELEKTRİK SANTRALLER ÜLKEMİZİN GELİŞİM SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ”

HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven; “Hidroelektrik santraller Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji yatırımları olarak ülkemizin gelişim sürecinde önemli bir rol üstlendi. Katkıları halen de çok büyük oranda devam ediyor 110.000. MW’lık kurulu gücün yüzde 30’unu hidroelektrik santraller oluşturuyor. Ancak son yıllarda hızlanan iklim değişikliği ve artan kuraklık nedeniyle, sürdürülebilirlik ve ayrıca emisyon hedeflerine erişim açısından hidroelektrik santrallerinin atıl kalan kapasitelerinin hibrit yatırımlarla daha verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca halihazırda arazi tahsisleri, çevresel izinler, trafo ve bağlantı kapasiteleri olan ancak kuraklık nedeniyle yüzde 20 kapasite altında çalışan HES’lere hibrit yatırımlarında öncelik tanınabileceğini düşünüyoruz. Bu atıl kapasitenin devreye girmesinin ithal enerji girdiklerinde azalmaya yol açacağına ve yenilenebilir ve çevreci kaynaklarımızı daha optimum seviyede kullanmanıza imkan sağlayacağına inanıyoruz. Bu konu sürdürülebilirlik açısından en önemli gündem maddelerimiz arasında. HESİAD olarak bu alanda yoğun bir çalışma yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.