Türkiye’de alan ve tür koruması yetersiz

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) düzenlediği Doğa ve İklim Söyleşileri’nin dördüncü konuşmacısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan oldu. “Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” başlıklı söyleşide konuşan Algan, “Çevre konusunda liyakata dayalı temsil, hem ulusal hem uluslararası çıkarların korunmasında şart” dedi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) doğa koruma ve […]

Türkiye’de alan ve tür koruması yetersiz
Servet Uzun
  • Yayınlanma12 Haziran 2019 10:45

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) düzenlediği Doğa ve İklim Söyleşileri’nin dördüncü konuşmacısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan oldu. “Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” başlıklı söyleşide konuşan Algan, “Çevre konusunda liyakata dayalı temsil, hem ulusal hem uluslararası çıkarların korunmasında şart” dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) doğa koruma ve iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum gönüllülerini buluşturan Doğa ve İklim Söyleşileri’nin dördüncüsü “Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” başlığı altında gerçekleşti. Çevre ve iklim alanlarını çok disiplinli bir anlayışla buluşturmak amacıyla düzenlenen Doğa ve İklim Söyleşileri, farklı konuşmacılarla iki ayda bir yapılıyor.

İstanbul Politikalar Merkezi’nde, doğa koruma veiklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin dördüncü konuşmacısı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan oldu. Doğayı ve iklimi korumak için gerekli politikaların güçlenerek artması gereken günümüzde Algan, Türkiye’de uygulamaya konan çevre politikalarının nasıl bir seyir izlediğini, ulusal ve uluslararası alanda atılamayan adımların ya da atılan geri adımların sonuçlarını ve yaşanan gerilemenin doğa, iklim ve gelecek kuşaklar için ne anlama geldiğini örneklerle anlattı.

“Türkiye’de Çevre Koruma(ma)nın Tarihi” başlığı çerçevesinde yapılacak söyleşinin teması şöyle oldu:
“2000’li yıllardan bu yana küresel düzeyde çevre politikalarında yaşanan gerilemeden Türkiye de payına düşeni almıştır. Ancak, Türkiye’de kamunun çevre politikalarındaki kırılmanın temel belirleyicisi, siyasal iktidarın ideolojik tercihlerinin ülke yönetimini bir altyapı devletine dönüştürmesi olmuştur. Doğal ve tarihi çevresel müştereklerin bilimsel bilgiye dayanmayan, çoğu kez talana dönüşen rant odaklı politikalara kurban edilmesinin sonuçları, Türkiye’nin uluslararası çevresel yükümlülüklerinin yerine getirmesini de zora sokmakta ve bu alanda yeni yükümlülükler almasını da engellemektedir.”

İstanbul Politikalar Merkezi’nden Ümit Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Algan, “Türkiye’nin tarihinde mahkeme kararlarının uygulanmasını yasaklayan Bakanlar Kurulu kararları vardır” dedi.

Çevre Korunmasında Türkiye’nin Geleceği

Konuşmasında Algan, “Türkiye, alan ve tür korumalarında altüst olmuş durumdadır. Bunların ötesinde dikkat etmemiz gereken şey, liyakattir. Çünkü çevre ile ilgili uluslararası müzakerelerde reddettiğimiz konulara kendi mevzuatımızda rastlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bazı kuruluşların teftiş kurulu yönetmeliğinde değişikliğe gidildi