Termik santrallerin çevre mevzuatına uyumu izlenecek

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, kamu bünyesindeki özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerinin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşan ‘Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu’ kurulacak.

 

Söz konusu komisyonun sekreteryası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek ve üretim şirketleri hazırladıkları ilk iş termin planlarını ve raporları buraya sunacak.

 

Kurulacak komisyon, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını inceleyerek, planlara ilişkin görüş bildirerek, düzeltme, değişiklik ve/veya ek bilgi ve belge talep edebilecek.

 

Ayrıca, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını değerlendirecek komisyon, planın teknik olarak uygunluğuna karar verip onaylayacak.

 

Üretim şirketleri ise her bir tesise ilişkin iş termin planı ve bu planlardaki muhtemel revizyonları komisyon tarafından incelenmek üzere bakanlığa sunacak.

 

Üretim şirketleri ilk iş termin planlarını yönetmeliğin yayımından itibaren otuz iş günü içerisinde üç nüsha basılı ve ayrıca elektronik ortamda bakanlığa sunacak.

 

 

AA