Menzelet ve Kılavuzlu HES özelleşiyor

 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ yöntemi ile özelleştirilecek.

 

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

 

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale konusu santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunlu olacak. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekiyor.

 

İhale için geçici teminat tutarı 15 milyon TL, önyeterlilik ve son teklif verme tarihi 11 Eylül 2017 olarak belirlendi.