Türkiye Enerji Zirvesi

Tatlıpınar Enerji’den KAP'a hisse devri açıklaması 

Tatlıpınar Enerji’den KAP’a hisse devri açıklaması 

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş. paylarının devrine ilişkin devir bedelinin şirket hesaplarına ödenmesi hakkında açıklamada bulundu. 

Şirket, 31.03.2023 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin (Uludağ Turizm) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesi ile birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Akdeniz İnşaat)’ye 575 milyon TL bedel karşılığı devretti. 

İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından, Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden olmak üzere 17.08.2023 tarihi itibarıyla şirket hesaplarına ödendi.