Türkiye yenilenebilir enerji hedeflerinde vites yükseltti

IICEC, Türkiye Yenilenebilir Enerji  Görünümü Raporu kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini 7 başlıkta kamouyuyla paylaştı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin hazırladığı rapora göre; 2050 yılında 250 GW’ın üzerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü ile nihai enerji talebinde yüzde 50 top-lam yenilenebilir payına ulaşılabileceği belirtildi. YENİLENEBİLİR ENERJİDE 7 HEDEF IICEC, Türkiye Yenilenebilir Enerji  […]

Türkiye yenilenebilir enerji hedeflerinde vites yükseltti
Burak Karagöl
  • Yayınlanma8 Haziran 2023 13:29

IICEC, Türkiye Yenilenebilir Enerji  Görünümü Raporu kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini 7 başlıkta kamouyuyla paylaştı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin hazırladığı rapora göre; 2050 yılında 250 GW’ın üzerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü ile nihai enerji talebinde yüzde 50 top-lam yenilenebilir payına ulaşılabileceği belirtildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 7 HEDEF

IICEC, Türkiye Yenilenebilir Enerji  Görünümü Raporu kapsamında Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini 7 başlıkta kamuoyuyla paylaştı.

1. 2050 yılında nihai elektrik üretiminde yüzde 50 toplam yenilenebilir payı hedefi

2. Öngörülebilir elektrik piyasası, sürdürülebilir yatırım ve finansman modelleri

3. Şebeke kapasitesinin teknoloji odaklı yatırımlarla güçlenmesi

4. Türkiye’nin bölgesel temiz enerji teknolojileri üretim üssü olması hedefi

5. Enerji tüketicisi sektörlerde yenilenebilir enerji katkısının 3 kat artırılması

6. Yenilenebilir enerjide büyümenin katma değerli fırsatlara dönüşmesi

7. Sektörde nitelikli insan gücünün desteklenmesi

RÜZGARIN GELECEĞİ İÇİN 7 ÖNERİ

TÜREB, ‘Türkiye Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Sanayi Politika Belgesi’ni açıkladı. Belgede; rüzgar sektörünün geleceğini belirleyecek politika ve uygulama önerileri 7 ana başlık altında toplandı.

TÜREB tarafından yapılan açıklamada; enerji arz güvenliği, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli ve sanayi gücü dikkate alınarak rüzgar sektö-rünün stratejik sektör ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

1.2053’e kadar 100 GW kuru-lu güç hedefi ve 150 MW’lık karasal ve deniz üstü RES potansiyeli

2.Kapsite tahsisleri ve

istikrarlı büyümenin sektörde teşviklerle desteklenmesi

3.Serbest piyasa yapısının güçlendirilmesi ve rekabetin arttırılması

4.Yatırımların izin süreçlerinin kısaltılması ve bürokrasinin azaltılması

5.Şebeke altyapısının zayıf

olduğu bölgelerde yatırımla-rın artırılması

6.Rüzgar sanayisinde 2030 yılına kadar 5 milyon Euro’luk ihracat hedefi

7.Finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması