İSKEN Genel Müdürü Dr. Sırrı Uyanık’ın “100 Soruda Sürdürülebilir Enerji” başlıklı kitabı yayınlandı

İSKEN Genel Müdürü Dr. Sırrı Uyanık’ın yazdığı “100 Soruda Sürdürülebilir Enerji” başlıklı kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kitabın, enerji konusunda “zamanın ruhu”nu anlama ve anlamlandırmaya çalışan kapsayıcı, doyurucu ve merak uyandırıcı bir özet yapabilme çabasının sonucu olarak yazıldığı ifade ediliyor.

“Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır” sözünden hareketle yöntem olarak soru-cevap şeklinde düzenlenen kitabın; enerji, iklim ve çevre alanındaki akademik ve pratik çalışmalara katkı yaparak değer yaratması amaçlanıyor. 

DR. SIRRI UYANIK HAKKINDA

Lisans eğitimini 1986’da Ankara Üniversitesi SBF’de, lisansüstü eğitimlerini ise İngiltere Exeter Üniversitesi’nde (yüksek lisans), İnönü Üniversitesi’nde (doktora) derecelerini alarak tamamladı. Doktorası sırasında, Enerji ve Doğal Kaynaklar Yönetimi, Çevre ve Sosyoekonomik Kalkınma konularında çalıştı. Doktora sonrasında aynı konularda pratik çalışmalar yapmak üzere Fulbright – Humphrey Bursuna hak kazanarak; ABD, Seattle-Washington Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Anadolu’nun farklı bölgelerindeki il ve ilçelerinde 10 yılı aşkın süreyle mülki idare amiri olarak kamu görevleri yürüttü. 2001 yılından itibaren kariyerini enerji sektörüne geçerek sürdürdü ve halen enerji sektöründe uluslararası bir grubun, Türkiye yatırım ve işletmelerinden sorumlu Genel Müdürü ve CEO’su olarak görev alıyor. Ayrıca Dr. Uyanık, eş zamanlı olarak enerji sektörü içerisindeki mesleki ve sektörel kuruluşlarda aktif olarak görev yapıyor.

Yazarın bilimsel veri tabanları ve endekslerde taranan enerji ve doğal kaynaklar alanında çok sayıda makale ve kitap bölümleri bulunuyor. Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya’daki çeşitli üniversitelerde, Enerji, Çevre, Strateji, Liderlik konularında lisans ve lisansüstü dersler veriyor, eğitim ve seminerler yoluyla konu ile ilgili yaklaşık 30 yıllık deneyimlerini sektör ve ilgili genç nesillerle paylaşıyor.

Dr. Sırrı Uyanık, 2021 yılında, sektöründeki çalışmaları ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 13. Stratejik Vizyon Ödülü’ne layık görüldü.