AYGAZ nitelikli yatırımcılara 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek

AYGAZ’dan KAP’a yapılan açıklamada şirketin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edeceği duyuruldu. 

AYGAZ A.Ş. tarafından 14 Nisan’da yapılan KAP açıklamasında şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 500 milyon TL’ye kadar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi için şirket yönetiminin yetkilendirildiği belirtildi.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Yönetim Kurulumuzca 14.04.2021 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin; 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine; bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.”