Sektör dışı unsurlara dikkat

Çok defa söyledik. Kaçak ve hileli yakıt konusunda sektör dışı unsurlara odaklanmak lazım.

Bakın Gümrük Bakanlığı’nın son denetimleri bu görüşümüzü doğrular nitelikte.

Gümrük Bakanlığı ekipleri “riskli” olarak tespit edilen bölge ve güzergahlardaki 624 akaryakıt istasyonunda 1 hafta süre ile denetim yaptı. Yalnızca 14 istasyon hakkında işlem yapıldı. Yani denetim yapılan istasyonların yüzde 2,2’si.

Bu istasyonların riskli olarak kabul edilen güzergahlar olduğunu düşünürsek, genele yaydığımızda çok daha düşük bir oran olacaktır.

Akaryakıt istasyonları tam bir denetim kıskacında. Kolluk güçlerinin yanı sıra Gümrük Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, EPDK, belediyeler istasyonları sürekli denetliyor. En önemlisi dağıtım şirketleri de bayilerini denetliyor. Ve hatta tabii ki tüketiciler. Diğer tüm esnafın olduğu gibi istasyonların da büyük bir itibar ve müşteri memnuniyeti kaygısı var ve bu kaygıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla yanlış yollara sapmaları çok zor.

Ha sektörde çürük elmalar yok mu? Elbette var. Ama başka sektörlerde ne kadar varsa bu sektörde de o kadar var.

Burada asıl konu sektör dışı unsurların, yani kayıtlı piyasa oyuncusu olmayan unsurların faaliyetleri. Bunların önlenmesi noktasında iş EPDK’dan daha çok diğer denetim organlarında. Usulsüz satış noktalarının tespiti ve bu satışı yapanların ağır şekilde cezalandırılması şart.

Ama asıl şart olan, bu tür ürünleri kullananların cezalandırılması ve böylece talebin engellenmesi. Bir ürüne talep olduğu sürece o ürün piyasada bir şekilde kendisine yol bulacaktır. Talebin önlenmesi için araç depolarında denetim yapılmalı. Seyyar cihazlarla bu denetimler çok kolay yapılabilir. Zaten zaman zaman bu denetimlerin örneklerini görüyoruz. Bu denetim biçimi mutlaka yaygınlaştırılmalı.

Akaryakıt piyasasında vergiler bu kadar yüksek olduğu sürece, haksız kazanç peşinde koşanlar için cazibe merkezi olmaya devam edecek. Kısa ve orta vadede vergilerin düşmesinin beklenmediğine göre sektör dışı unsurların üzerinde her türlü enstrüman kullanılarak denetim yapılmalı.

Araç depoları da dahil…