Torba yasada bayiler unutulmamalı

Hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığı içinde. Kamu alacaklarının yeniden düzenlenmesini de içeren bu yasa tasarısının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlandı. Torba yasayla yaklaşık 300 kalemdeki vergi ve borçlar yeniden yapılandırılıyor. Biliyorsunuz, sektörde idari para cezaları konusunda kanayan bir yara var. 2006 yılında lisanslı döneme geçiş sürecinde, lisanssız faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle idari para […]

Torba yasada bayiler unutulmamalı
Emin Kaya
  • Yayınlanma18 Haziran 2014 09:42
  • Güncelleme5 Haziran 2017 15:02

Hükümet, yeni bir torba yasa hazırlığı içinde. Kamu alacaklarının yeniden düzenlenmesini de içeren bu yasa tasarısının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlandı. Torba yasayla yaklaşık 300 kalemdeki vergi ve borçlar yeniden yapılandırılıyor.

Biliyorsunuz, sektörde idari para cezaları konusunda kanayan bir yara var. 2006 yılında lisanslı döneme geçiş sürecinde, lisanssız faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan çok sayıda bayi var. Bu bayiler, geçiş döneminde aslında kendilerinden de kaynaklanmayan idari para cezalarının tecilini istiyorlar ki buna ben de hak veriyorum. Zira o dönemi yaşayanlar hatırlayacaktır, binlerce bayi aynı anda lisans başvurusunda bulunmuş ancak başta GSM’ler olmak üzere bir takım bürokratik engeller nedeniyle binin üzerinde bayinin lisans işlemi tamamlanamamıştı. Üstelik bu bayilerin çok büyük bir bölümü sürenin bitmesinin hemen ardından lisanslarını da almışlardı.

Buradaki önemli husus şu: Söz konusu cezalar kaçakçılık ya da hileli yakıt gerekçesiyle verilmedi. Zaten sektörün kaçakçılık ya da hileli yakıt konusunda verilen herhangi bir cezanın affı ya da tecili noktasında talebi yok. Yalnızca işlemleri geciktiği için ceza yiyen bu bayiler -ki kırsalda birçok istasyonun aldığı ceza neredeyse istasyonun değeri kadar- bu cezaların, tekrarı halinde tahsil edilmek üzere tecilini ya da affını istiyorlar.

EPDK ve sektör, aksaklıklara ve gecikmelere rağmen bir şekilde lisanslı döneme geçiş yapmayı başardı. Ancak adı üstünde bu bir geçiş dönemiydi. Geçiş döneminde yaşanan bu sıkıntıların faturasını bayiye kesmek hiç doğru değil. Bugün, futbolculara milyonlarca Euro savuran kulüplerin vergi borçları dahi yapılandırılırken, yalnızca lisanslarını birkaç gün geç aldığı ve bu süre zarfında satış yaptığı için bayileri cezalandırmak evrensel hukuk ilkelerine de uygun değil.

Şimdi gündemdeki torba yasa tasarısı, bu sorunun giderilmesi için önemli bir fırsat. Başta PÜİS ve TABGİS olmak üzere sektörün sivil toplum örgütlerine bu konuda önemli görevler düşüyor. Tasarı henüz Komisyon’da görüşülürken, bu gerçekleri Komisyon üyelerine anlatmalı, onları bilgilendirmeli, bu düzenlemenin torba yasaya girmesini sağlamalılar.