Türkiye Enerji Zirvesi

TMGD tebliğinde düzenlemeye gidildi

 Tehlikeli madde uygunluk belgesi sahibi kıyı tesisleri ve demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmeler, en az bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorunda olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair tehlikeli Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tehlikeli madde uygunluk belgesi sahibi kıyı tesisleri ve gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesi sahibi işletmeler en az bir TMGD çalıştırmak zorunda olacak.

Perakende satış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı” ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışlarına ilişkin bent eklendi.

Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet alma 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmayacak.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmayacak.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihine kadar aranmayacak.