LPG’de standartları belirleyecek taslak görüşe açıldı

EPDK, “Yurt içi veya yurt dışından temin edilen LPG’nin piyasaya sunumunda uyulacak standartlara ve ithal edilen LPG için ihtisas gümrüklerinde yapılacak analizlere ilişkin olarak düzenlenen Kurul Kararı Taslağı” için görüş almaya başladı.

 

Düzenlenen Kurul Kararı Taslağı hakkındaki görüşlerin Görüş Bildirim Formu kullanılmak suretiyle 03.07.2017 tarihine kadar kuruma iletilmesi gerekiyor.

 

Görüş Bildirim Formu’na www.epdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Konuya ilişkin karar taslağında şu ifadelere yer verildi:

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının… 06.2017 tarihli ve… sayılı Başkanlık Makamına Müzekkeresi çerçevesinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında;

a)İthal edilecek LPG’nin, ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda ekli listede belirtilen analizlerinin yapılmasına,

b)Yurtiçi piyasaya arz edilen LPG’nin, ürünün niteliğine göre (otogaz, karışım LPG, vb.) yürürlükteki tüm teknik düzenlemelere uygun olmasına,

c)Yurtiçi piyasada LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerin, yürürlükteki numune alma standartlarına uygun bir şekilde, LPG’nin depolandığı millileştirilmiş ürün tanklarından ve sonraki ikmal noktalarından alınmasına,

d)23.06.2005 tarih ve 505 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.”