“Torba tasarı” Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti

 TBMM’de görüşülen, çatılarda kurulacak 10 kW altı güneş enerjisi santrallerinden gelir vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra yasalaşacak. Yasa tasarısına göre enerji sektörünü ilgilendiren yasa tasarısı kararlarında spot boru gazı ve CNG ithalatında uzun kontrat şartı aranmayacak, nükleer enerji santral yatırımları devlet teşvik ve desteğinden yararlanacak, […]

“Torba tasarı” Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
Servet Uzun
  • Yayınlanma14 Şubat 2018 21:24
  • Güncelleme15 Şubat 2018 09:07

 TBMM’de görüşülen, çatılarda kurulacak 10 kW altı güneş enerjisi santrallerinden gelir vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra yasalaşacak.

Yasa tasarısına göre enerji sektörünü ilgilendiren yasa tasarısı kararlarında spot boru gazı ve CNG ithalatında uzun kontrat şartı aranmayacak, nükleer enerji santral yatırımları devlet teşvik ve desteğinden yararlanacak, yurtiçi pazar payı yüzde 2’den az olan LPG dağıtıcılarının ulusal stok yükümlülüğünden muaf tutulması, Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülüklerini erteleyen mücbir sebeplerin belirlenmesi, kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için hapis cezası getirilmesi gibi birçok düzenleme getirildi. Tasarı TBMM onayından geçerse, aşağıdaki düzenlemeler yasalaşacak.

Yeni torba yasa tasarısı enerjide ne gibi düzenlemeler getirecek?

ÇATI ELEKTRİĞİNE KDV MUAFİYETİ

 

Tasarıda yer alan 3. maddeye göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında kiraladıkları veya sahibi oldukları meskenlerde kurulu gücü 10 kW ve dahili olan çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketine satanlara gelir vergisi ve KDV muafiyeti getirilecek.

 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DÜŞÜK VERGİ UYGULAMASI

 

17’den 21. maddeye kadar olan maddeler uyarınca, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına uyum sağlamak için Motorlu Taşıtlar vergisi kanununda düzenleme yapılıp motorlu taşıtlarla ilgili motor gücü tanımı da eklenecek. Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanacak.

 

BARAJ İNŞAATI İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

 

27. maddeye göre, baraj inşaatı için yapılan taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava açmadan önce kamulaştırılmaya tabi tutulabilmesi için zorunlu idari başvuru yolu getirilirken, kurulacak bir komisyon aracılığıyla taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanacak.

 

OSB ALTYAPI YATIRIMLARI KDV’DEN MUAF OLACAK

 

Tasarının 29. maddesince, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol vb. altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince iş yeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilecek.

 

KAÇAK MADENCİLİK FAALİYETLERİNE HAPİS VE MEN CEZASI

 

Torba yasa tasarısındaki 32, 33 ve 34’üncü maddelere göre, ihalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanacak.

Kaçak madencilik faaliyetlerinin önlenmesi için de bu faaliyetleri yapanlar hakkında hapis cezası verilmesi ve 10 yıl süre ile madencilik faaliyetlerinden men edilmesi düzenlemesi yapıldı.

 

Bu madde ile, Linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatinde azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi öngörülüyor.

 

SPOT BORU GAZI VE CNG’YE KONTRATSIZ İTHALAT İMKANI

 

46’ıncı maddeye göre, doğalgaz tüketiminin yüzde 98’inin ithal yol ile temin edilmesi hususu dikkate alındığında, doğalgaz temininin azalması ya da durması ile meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidermek amacı ile arz güvenliği, sürekli ve kesintisiz gaz arzı sağlanması amacıyla uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ve CNG ithalatı yapılması amaçlanıyor.

 

BİODİZEL VE 10 NUMARA YAĞ ÖTV KAPSAMINDA

 

51’inci maddeye göre, Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda karşılığı olmayan biodizele yakınlık gösteren diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanacak. Ayrıca, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele için akaryakıta karıştırılarak ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilecek malların (10 numara yağ) ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanacak.

 

BOR MADENİNDE AR-GE FAALİYETLERİNE DESTEK

 

57’nci ve 58’inci maddelere göre Eti Maden İşletmelerince ihtiyaç duyulan konulardaki Ar-Ge çalışmalarının Ulusal Bor Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak Eti Maden İşletmeleri’nin desteği dahilinde yapılması ve Enstitünün yurt dışında Ar-Ge faaliyetleri yürütmesinin desteklenmesine imkan sağlanacak.

Bu madde ile, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idarelere doğrudan gerçekleştirilebilmesi, projelerde görev alan personele ücret ödenebilmesi ve Ar-Ge projelerinde görev alan lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülüyor.

 

PAZAR PAYI YÜZDE 2’Yİ GEÇMEYEN DAĞITICILARA STOK MUAFİYETİ

 

59’uncu maddeye göre büyüklükleri yüzde 2’yi aşmayan LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.

 

VEFAT EDEN MADENCİ YAKINLARI İSTİHDAM EDİLECEK

 

Madde 65’e göre, 10 Haziran 2003 (dahil) tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak.

 

PETROL KANUNU’NDA MÜCBİR SEBEPLER BELLİ OLDU

 

74’üncü madde ise, Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat sahipleri için mücbir sebep olarak kabul edilebilecek doğal afetler, savaş hali, kısmi veya genel seferberlik durumu, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden dolayı benzeri hallerden dolayı petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülüklerini erteleyeceğini içeriyor.

 

NÜKLEER SANTRALLERE DEVLET DESTEĞİ

 

Tasarıda madde 75’e göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında imzalanan İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda nükleer enerji santrali için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülüyor.