Türkiye Enerji Zirvesi

Sanayiciye TRT payı kalktı

 Sanayicinin elektrik faturasında bulunan yüzde 2’lik TRT payı 1 Temmuz itibariyle kalktı.

 

Karar, Resmi Gazete’nin 1 Temmuz sayısında yayımlandı.

 

Buna göre, nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilecek.