EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı

EPDK’dan ‘Sistem Kullanım Bedeli’ hakkında basın açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘Sistem Kullanım Bedeli’ ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Söz konusu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere doğal gaz perakende satış fiyatı, “sistem kullanım bedeli” ve “birim gaz alım fiyatı” bileşenlerinden oluşmaktadır.

“Birim gaz alım fiyatı” toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatı olup, kanun gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşmaktadır ve bu fiyata Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.

“Sistem kullanım bedeli” olarak tanımlanan dağıtım bedeli ise belirlenmiş faaliyet alanlarında şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten doğal gaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedeldir ve Kurumumuz tarafından belirlenmektedir. Sistem kullanım bedelleri, 22/06/2017 tarihli ve 7139 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” kapsamında gerekli analizler yapılarak hesaplanır.

İlgili dağıtım şirketinin gerçekleşen ve gerçekleştireceği yatırımları, şebeke genişlemeleri, şebeke işletmeciliğine ilişkin maliyetleri, dağıtacağı enerji miktarı – yani bölge içi gaz tüketimi – gibi unsurlar her dağıtım bölgesinde farklılık göstermektedir. Bu sebeple, her dağıtım bölgesinin bedeli birbirinden farklı olabilmektedir.

Dağıtım şirketler tarafından sunulan veriler ışığında ülke genelinde farklı bölgelerde hizmet sunan her bir dağıtım şirketi için beş yıllık tarife uygulama dönemi bazında sistem kullanım bedeli belirlenmekte ve bu bedeller Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 2022-2026 uygulama dönemi için de Kurumumuz tarafından tarifesi belirlenmesi gereken 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri belirlenmiş olup bu bedeller ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sayfalarından abonelerine duyurulmaktadır.”