EPDK, Elektrik Piyasası Mevzuat Değişikliği Taslaklarını görüşe açtı

EPDK, Elektrik Piyasası Mevzuat Değişikliği ile ilgili 8 taslağı kamuoyu görüşüne açtı. Elektrik Piyasasında değişiklik öngören taslaklar, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen EPDK internet sayfasında 15 gün süreyle görüşe açıldı. İlgililerin değişiklik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 9 Şubat 2021 tarihine kadar Görüş Bildirim Formu kullanılarak (MS Word formatında) ‘[email protected]’ e-posta adresine ve yazılı olarak EPDK Elektrik […]

EPDK, Elektrik Piyasası Mevzuat Değişikliği Taslaklarını görüşe açtı
Gözde Emlik
  • Yayınlanma26 Ocak 2021 10:50
  • Güncelleme26 Ocak 2021 10:51

EPDK, Elektrik Piyasası Mevzuat Değişikliği ile ilgili 8 taslağı kamuoyu görüşüne açtı.

Elektrik Piyasasında değişiklik öngören taslaklar, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen EPDK internet sayfasında 15 gün süreyle görüşe açıldı. İlgililerin değişiklik taslağı hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 9 Şubat 2021 tarihine kadar Görüş Bildirim Formu kullanılarak (MS Word formatında) [email protected].tr’ e-posta adresine ve yazılı olarak EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 9 ŞUBAT’A KADAR BİLDİRİLEBİLECEK

EPDK’nın görüşe açtığı taslaklar şu şekilde:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği değişiklik taslağı, 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği değişiklik taslağı,

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği değişiklik taslağı,

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişiklik taslağı, 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik değişikliği taslağı, 

Elektrik Şebeke Yönetmeliği değişiklik taslağı, 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar değişiklik taslağı,

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği taslağı