EÜT Kabul Yönetmeliğinde önemli düzenleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mevzuata aykırılık tespit ettiği elektrik üretim tesisi denetim firmalarının kontrol yetkisini iptal edebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektri̇k Üreti̇m Tesi̇sleri̇ Kabul Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi bakanlığa ait olacak. Bakanlık, bu yetkiyi doğrudan kullanabileceği gibi, ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile dağıtım lisansı sahiplerine de devredebilecek.

Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasının ardından Bakanlık, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini kontrol firması olarak yetkilendirebilecek.

YETKİSİ İPTAL EDİLEN KONTROL FİRMASINA DÜZENLEME

Kontrol firmaları yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Bakanlık tarafından denetlenebilecek. Yapılacak denetimlerde protokol hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, firmalar ihtar edilecek. Firmaya aynı ya da farklı olaylarla ilgili üç yıl içinde, üç ayrı ihlal sonucu, üç yazılı ihtar verilmesi durumunda, protokol Bakanlık tarafından feshedilerek, firmaların elektrik üretim tesisi kontrol yetkisi iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kontrol firması, kararın alındığı tarih itibarıyla en az üç yıl içinde yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamayacak.

Öte yandan, elektrik üretim tesisinin ön kabul tarihinden işletmeye alınacağı tarihe kadar geçen 6 aylık sürede, kontrol amaçlı üretilen elektrik için yapılacak ödeme ve tarifeler ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenecek.
AA