‘Rüzgâr ve güneşte 10 yıl içinde 10’ar bin MW’a ulaşacağız’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofis’inde düzenlenen “Türkiye’nin Enerjisi Türkiye’nin Geleceği” Milli Enerji ve Maden Politikası Tanıtım Programı’na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak şu konulara değindi:
“2016’da yerli kaynakların portföydeki oranı en yüksek noktaya ulaştı. Elektriğin yüzde 49,3’ü yerli kaynaklardan üretildi. Milli enerji ve maden politikasının üç önemli sac ayağı var: Arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir piyasa.

Türkiye, Doğal gaz depolamasında 2019-2023 döneminde bölgenin en büyük ülkelerinden olacak. LNG tesislerinden gaz basma kapasitesi yıl sonunda 107 milyon m3 olacak. Petrolde hedef 5 milyon ton depolamak. Sisteme gaz basma kapasitemizi yıl sonunda 300 milyon m3, bir iki yıl içinde 400 milyon m3’e çıkarıyoruz. Oruç Reis sismik arama gemimizle, denizlerimizde çok aktif olacağız. İlk kez derin deniz arama sondaj gemisi alıyoruz. Her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de ikişer kuyu açacağız.”

 

‘5000 MW İLAVE KAPASİTE KURACAĞIZ’

Bakan Albayrak, “Yerli kömürde en çevreci teknolojileri kullanarak 5000 MW ilave kapasite kuracağız. Rüzgâr ve güneşte 10 yıl içinde 10’ar bin MW’a ulaşacağız.” dedi.

Elektrikte 30 milyar TL’lik yatırım yapılacağını belirten Bakan Albayrak, “Elektrik iletim ve dağıtımında beş yılda özel sektör 18 milyar TL, kamu 12 milyar TL yatırım yapacak.” diye konuştu.

‘2 YILDA 220 İLÇEYE DOĞAL GAZ ULAŞACAK’

2 yılda 220 ilçeye doğal gaz ulaşacağını söyleyen Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ulusal Scada sistemi ve siber atakları önleme merkezi kurulacak. 2 yılda 220 ilçeye doğal gaz ulaşacak. 5 milyar TL yatırım yapılacak. Boru hattı gitmeyen yerlere CNG ve LNG götürüyoruz. Madencilikte kamu-özel sektör işbirliği modelini uygulayacağız. MTA-özel sektör işbirliğiyle bölgesel aramacılık faaliyetleri yapılacak. 2002’de 39 bin metre sondaj yapan MTA, 2017’de 1 milyon metre sondaj yapacak. Hedef yılda 2-3 milyon metre sondaj. Özel sektörle birlikte toplam hedef 6 milyon metre sondaj.”

‘YEKA’DA DA YERLİLEŞTİRME ÖN PLANDA OLACAK’

Enerji Bakanı Albayrak, “Güneş YEKA’da çıkan netice mutluluk verici. Hem fiyat iyi hem de yerlileştirme zorunluluğu var. Rüzgar YEKA’da şartnameyi açıklayacağız. Yaz bitmeden hayata geçireceğiz. Rüzgar YEKA’da da yerlileştirme ön planda olacak.” dedi.

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak şunları kaydetti: “Nükleerde yalnızca enerji anlamında değil ARGE ile çok çeşitli alanlarda aktif olacağız. Tüm altyapı iyileştirmeleri, öngörülebilir piyasanın en önemli sac ayağıdır. KİT’lerde performansı esas alan yapısal dönüşümü başlattık. EPİAŞ ve Borsa İstanbul ile piyasa oluşumları konusunda önemli adımlar atıyoruz.”