EPİAŞ’ta doğal gaz ticaretine damga vergisi ve harç muafiyeti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Torba Kanunu’na eklenen bir maddeyle, bu yıl için EPİAŞ’ta işleme açılması planlanan organize toptan doğal gaz piyasasında işlem görecek doğal gaz sözleşmeleri ve emisyon ticaretine damga vergisi ve harç muafiyet getirildi. Böylelikle 6446 sayılı Kanun’da elektrik alanıyla ilgili benzer düzenlemede olduğu gibi doğal gaz piyasası için de damga […]

EPİAŞ’ta doğal gaz ticaretine damga vergisi ve harç muafiyeti
Servet Uzun
  • Yayınlanma23 Şubat 2018 13:30

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Torba Kanunu’na eklenen bir maddeyle, bu yıl için EPİAŞ’ta işleme açılması planlanan organize toptan doğal gaz piyasasında işlem görecek doğal gaz sözleşmeleri ve emisyon ticaretine damga vergisi ve harç muafiyet getirildi. Böylelikle 6446 sayılı Kanun’da elektrik alanıyla ilgili benzer düzenlemede olduğu gibi doğal gaz piyasası için de damga vergisi ve harç muafiyetten getirilmiş oluyor. Bütün sözleşmesel ilişkiler ve diğer hukuki işlemler damga vergisi ve harçtan muaf olacak.

 

Kanunun ilgili maddesi şu şekilde değiştirildi:

MADDE – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında ve bu maddenin 8 inci fıkrası kapsamında EPİAŞ’ın faaliyet alanına dahil edilen doğalgaz dahil diğer enerji piyasaları işlemleri ve emisyon ticareti hususunda EPİAŞ ve/veya iştirakleri bünyesinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.”