Türkiye Enerji Zirvesi

EPDK’dan LNG taşımacılığında önemli değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığında kullanılan gemilerin boşaltım süresinin 40 saat olmasına karar verildi.

EPDK’nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, LNG gemisinin boşaltım süresi, geminin hazır olma bildirimi verdiği noktadan yükünü boşalttıktan sonra tekrar aynı noktaya çekilinceye kadar geçen süre olan 40 saat olacak.

Aliağa Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan Etki Liman İkmal Gemisi Yanaşma Talimatı’na göre, LNG gemilerinin yanaşma ve ayrılma manevraları, yetersiz aydınlatma nedeniyle sadece gündüz saatlerinde yapılabileceğinden, Aliağa Liman Başkanlığı tarafından geminin terminale yanaşmasına müsaade edilmeyen süreler boşaltım süresinden sayılmayacak.

Ayrıca, kötü hava koşulları nedeniyle geminin terminale yaklaşmak için beklediği süreler, LNG gemisinin kaptanı, mürettebatı, sahibi veya işletenine atfedilebilecek kusurlar nedeniyle, harcanan süreler ve mücbir sebep durumları sebebiyle, geçen süreler de boşaltım süresinden sayılmayacak.

LPG PİYASASINDA LİSANS TADİLİ

Öte yandan, EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında değişikliğe gitti.

Buna göre, LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında başka belge sunulması gerekmeyecek. Ayrıca, lisans süreleri, lisans süresinin bitiminden itibaren 12 yıl uzatılacak.
AA