Bursagaz’dan sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliği

Bursagaz, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin yayımladığı Binalarda Enerji Verimliliği raporunda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine katkılarıyla öne çıktı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni imzalayan şirketler, belirledikleri azaltım hedefleri doğrultusunda 2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki kez enerji tüketimi ve karbon salımı raporlaması gerçekleştirdi. Bursagaz bu alandaki faaliyetlerine; imzacı olduğu 14 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Sürdürülebilir Enerji Yönetimi adlı enerji yönetim programı ile başlamıştı.

2 MİLYON KWH, 700 BİN TL DEĞERİNDE TASARRUF

BEV Bildirgesi imzacısı şirketler iki yılda bir, güncel ve önceki verilerin karşılaştırıldığı bir metodolojiyle SKD Türkiye tarafından değerlendirildi. Buna göre, 2013 ve 2015 yılları arasında elde edilen toplam tasarruf miktarının 2 milyon kWh ve 700 bin TL’ye denk geldiği tespit edildi. BEV imzacıları arasında, Anadolu Efes, BP, Borusan Holding, Coca Cola, Eczacıbaşı, Garanti, P&G gibi dev şirketler yer aldı.

BURSAGAZ’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YÖNETİMİ

Bursagaz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulaması kapsamında tüm binalarındaki enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını hesaplayıp raporluyor. Bursagaz, 2015 yılında Nilüferköy Yerleşkesinin bahçe aydınlatma sisteminde LED aydınlatma teknolojisine geçti. Ayrıca, tüm şehir giriş istasyonlarında kullanılan klima sistemlerinde tasarruflu bir otomasyon sistemi geliştirdi. Bursagaz’ın enerji yönetimi politikaları; akıllı teknolojiler eşliğinde 2016 yılında kullanmaya başladığı yeni binasında kat bazlı elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji kullanımı, ısıtma-soğutmadaki enerji tüketimi, sıcak su kullanımı ve aydınlatma sistem kriterleri ile detaylı takip ediliyor.

BURSAGAZ, ENERJİ VERİMLİLİK SIRALAMASINDA ÖNLERDE

2016 yılında raporlamasını gerçekleştiren 25 BEV imzacısının birim enerji tüketimi sıralamasında Bursagaz 16. sırada yer aldı. Aynı şirketlerin birim karbon salımı sıralamasında ise 12. sırada yer aldı. Bursagaz sürdürülebilirlik çarkı modellemesi, sürdürülebilirlik raporlaması, enerji etütleri, emisyon ölçüm ve tasarruf önerileri ile çok sayıda rol model iyileştirme projeleri üretmeye devam ediyor.