Türkiye Enerji Zirvesi

“Doğal gaz ithalatı serbest bırakılmalı”

 PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Camcı Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olma vizyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde organize edilen 6. Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayında konuşan PETFORM Başkanı Aziz Camcı teknolojik gelişmelerin etkisiyle küresel enerji piyasalarında büyük bir değişimin yaşandığına değinerek, 10 yıl öncesine kadar imkânsız olarak nitelendirilen birçok gelişmenin günlük rutinin parçası haline geldiğini ifade etti. Camcı “Enerjinin depolanabilmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler, yatay sondaj tekniğinde kaydedilen ilerlemeler ve buna benzer sayısız teknolojik gelişme küresel enerji görünümünü değiştiriyor” dedi.

 

Camcı son 10 yılda, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmeye başlandığını, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin karbon salınımının azaltılabilmesi için farklı teşvik mekanizmalarını hayata geçirdiğini vurguladı. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarında artış kaydedilmesiyle birlikte, elektrik iletim şebekelerinin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için termik santrallere yönelik ihtiyacın da arttığını gözlemlediğini belirten Camcı, enerji emtiaları arasında yaşanan bu değişimin, güçlü bir fiyat rekabetini de beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi.

 

AZİZ CAMCI DOĞALGAZIN ENERJİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEKİ ÖNEMİNİ VURGULADI

 

Aziz Camcı enerjideki dönüşüm ve rekabet sürecinin içerisinde doğal gazın ayrı bir yeri ve önemi olduğuna inandığını ifade ederek “Medeniyetimizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlar içerisinde küresel ısınma yer alıyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için Paris’te gerçekleştirilen COP 21 zirvesinde 104 ülke tarafından imzalanan bildiri doğrultusunda, yenilenebilir enerji ve doğal gaz işbirliğini öne çıkaran yeni bir denge ortaya çıkıyor” dedi.

 

Camcı doğal gazın esnek, uygun maliyetlerle karşılanabilir ve güvenilir bir yakıt olmasının bu dönüşümde önemli bir husus olduğuna dikkat çekerek, “1960’lı yıllarda Dublin, Rotterdam, Berlin gibi Avrupa’nın önemli şehirlerinde hava kirliliği sorununun çözümünde doğal gaz önemli rol oynamıştı. Ülkemiz, bilhassa İstanbul ve Ankara özelinde 1990’lı yıllarda benzer bir süreci tecrübe etmişti. Çin ve Hindistan gibi yoğun nüfusa sahip, hızlı sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak enerji ve doğal gaz talebi artan ülkelerin de benzer süreçlerden geçeceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

 

Camcı Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2040 yılına kadar mevcut doğal gaz talebinin ikiye katlanacağını ve küresel LNG ticaretinin 1 trilyon metreküpü aşacağını belirtti. Talep artışının büyük oranda Rusya ve ABD üretimiyle, Çin’in kendi kaya gazı kaynaklarını daha hızlı bir şekilde devreye almasıyla karşılanacağının ve Çin ve ABD’nin yanı sıra, Orta Doğu ve Rusya’nın da diğer iki büyük üretici olarak sistemde yer alacağının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.

 

Türkiye’nin de dâhil olduğu Avrupa piyasasının bir bütün olarak düşünüldüğünde en büyük talep bölgelerinden biri olacağını ve dolayısıyla gaz arzının bu bölgeye yönelik gelişeceğini öngörmenin zor olmadığının altını çizen Camcı “Avustralya ve ABD’nin 2016 yılında LNG ihracatçısı olarak sisteme girmesi uzak doğudaki fiyatların gevşeyerek Batı piyasalarına yakınsamasına neden oldu. Küresel gaz piyasalarında yaşanan rekabet, özellikle, petrole endeksli, doğası gereği rekabeti kısıtlayan uzun dönemli sözleşmelerin yerini kısa dönemli, TTF, NBP gibi likit doğal gaz hublarında oluşan fiyatlara endeksli kısa dönemli sözleşmelere bıraktığını görüyoruz.” dedi.

 

CAMCI TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ TİCARET MERKEZİ OLMA VİZYONUNA YÖNELİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

 

Rekabetin tesis edildiği, çok tedarikçili ve tüm oyuncuların eşit olduğu bir piyasa kurgusunda doğal gaz ticaret merkezi kurma hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Camcı ticaret merkezinde oluşacak fiyat sinyalinin güvenilir, alıcı ve satıcı tarafından kabul edilebilir olması için derinliğin ve likiditenin sağlanmasının da ayrıca önemli olduğunun altını çizdi.

 

Camcı “PETFORM olarak bölgede bir ticaret merkezi kurulması fikrinin gündeme gelmesi durumunda bunun Türkiye üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz, Güney Doğu Avrupa, Balkanları içine alacak şekilde şekillenecek bir doğal gaz ticaretinin Türkiye üzerinden geliştirilmesi bizim için büyük ekonomik ve politik fırsatları beraberinde getirecek.” dedi.

 

Doğal gaz piyasamızın potansiyelinin verdiği güçle, ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması için BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması, ihtiyaç sahipleri dışında doğal gazın fiyatının sübvanse edilmesi uygulamasından vazgeçilmesi, ithalatın serbest bırakılması, birincil ve ikincil mevzuatın serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatan Camcı, Enerji Yönetimi ve Politikaları Çalıştayının altıncısını düzenleyen İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.