Türkiye Enerji Zirvesi

‘Yol güvenliği açısından takip mesafesini korumak çok önemli’

Kadoil, yol güvenliğinde önemli unsurlardan biri olan araç takip mesafesi konusunda farkındalık yaratmak amaçlı sosyal sorumluluk kampanyasına start verdi. Kadoil Genel Müdür Yardımcısı Altuğ Teközgen ile proje hakkında görüştük.

Kadoil, yol güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek açısından önemli unsurlardan olan takip mesafesinin korunması konusuna dikkat çekmek istiyor. Günümüzde pek çok sürücünün dikkatinden kaçan ve güvenli sürüşü tehlikeye atan takip mesafesi kuralıyla ilgili farkındalık yaratmak için başlatılan kampanya ile ilgili olarak Kadoil Genel Müdür Yardımcısı Altuğ Teközgen’den bilgi aldık.

 

“MESAFE ARACIN İKİ SANİYEDE KAT EDECEĞİ YOL UZUNLUĞU KADARDIR”

Takip mesafesini tanımlayabilir misiniz?

Karayolunda, aynı şeritte birbiri ardında hareket halinde olan iki araç arasındaki mesafeye takip mesafesi deniyor. Bu mesafe, aracın kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır. Örneğin birbirini takip eden araçların hızı saatte 90 kilometre ise, takip mesafesi en az 45 metre olmalıdır. Takip mesafesi, yaklaşık olarak aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığını, 88-89 sayma kuralı ile sürücüler kontrol edebilirler. Buna göre; öndeki araç sürücüsü yol üzerindeki belli bir noktayı (ağaç, levha, köprü kavşağı vb.) gittiği anda takip eden sürücü normal söyleyişle 88.89 diye sayar. Rakamın son hecesini arkadaki sürücü söylediğinde, kendi aracı o noktaya gelmiş ise takip mesafesi normaldir, geçmiş ise takip mesafesi azdır. Grup halinde araç kullananlar araçları arasında, diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak zorundadır. Bu ise takip mesafesinden az olmamalıdır.

 

“AMACIMIZ YAŞANAN KAZALARI ÖNLEMEK”

Neden önemli bu takip mesafesi?

Araçlar hareket halindeyken aralarında mesafe bırakmamaları kazalara neden oluyor. Öndeki aracın etkili freni halinde arkadaki sürücü takip mesafesini yeterli mesafede tutmamışsa çarpma kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle araçlar arasındaki takip mesafesi çok önemlidir. Zaman zaman zincirleme trafik kazalarına dahi neden olabilen takip mesafesi en çok yapılan kazaların başlıca sebepleri arasında. İşte tam da bu yüzden, sosyal sorumluluk kapsamında bu konuyu sahiplenmeyi çok önemsiyoruz.

“KONUNUN UZMANLARI İLE TÜKETİCİLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ”

Proje ile ilgili ne tür iletişim çalışmalarınız var?

Kampanyanın iletişiminde öncelikli mecramız tabi ki istasyonlarımız. Farkındalık yaratmak adına konunun uzmanlarıyla tüketicilerimizi bir araya getireceğiz. Gençlerde farkındalığı arttırmak adına okul ve üniversitelerde çeşitli aktiviteler organize edeceğiz. Bunları sosyal medya kampanyaları ile desteklemeyi planlıyoruz. Proje ile ilgili iletişim çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.

 

 

‘TRAFİKTE DUYARLILIĞI ARTTIRMAK İSTİYORUZ’

Kadoil olarak başlattığınız “Takip Mesafeni Koru” projesinin amacını öğrenebilir miyiz?

Sürücülerin takip mesafesi hakkında bilgilendirilmelerini ve daha bilinçli olmalarını sağlayarak olumlu birer örnek teşkil etmelerini istiyoruz. Takip mesafesi kaynaklı trafik kazalarının sayılarını azaltarak zararları minimuma indirmek ve sürücülerin bu konuda duyarlılıklarını arttırarak, sürekliliği olan bir bilinç kazanmalarını amaçlıyoruz.

“SÜRÜCÜLER TAKİP MESAFESİNİ FAZLA ÖNEMSEMİYOR”

Bu kuralın sıklıkla ihlal edilmesinin sebebi ne olabilir?

Bu trafik kuralının sıklıkla ihlal edilmesinin altında; sürücülerin reflekslerine ve araçlarına güvenmeleri ve ani fren hareketlerinde dahi mesafeyi koruyabileceği inancı yatıyor. Oysa önümüzdeki aracın fren yapıp-yapmadığını anlamak, vakit ve tecrübe isteyen bir süreç ama maalesef sürücüler bu konuyu çok fazla önemsenmiyor.