U-ETDS Sistemi'ne Veri Girişi Tüzel Kişiler için 1 Ocak 2023'de Başladı

U-ETDS Sistemi’ne Veri Girişi Tüzel Kişiler için 1 Ocak 2023’de Başladı

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ancak en son bir yıl önce 31 Aralık 2021 tarihinde yeniden ertelenen Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) veri girişi uygulaması 1/1/2023 tarihinde başladı.

Bu tarihten itibaren; C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişi olup, tehlikeli madde taşımacılığı yapanların aşağıdaki verileri U-ETDS sistemine girmeleri gerekiyor.

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

2. Yükün alıcı bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

3. Sefer bilgilerini;

a) Taşıma Tarihi,

b) Plaka

4. Diğer yük bilgileri;

a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,

b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati

5. Sürücü bilgilerini;

a) T.C. kimlik numarası

6. Taşınan tehlikeli maddeye ilişkin bilgiler;

a) UN kodu,

b) Taşınan ürünün teknik adı,

c) Muafiyet türü,

d) Taşıma şekli

Hareket başlayıncaya kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

* Taşıma ücretinin bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gerçek Kişiler için Son Tarih 1 Ocak 2024

C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için veri girişi zorunluluğu 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.