PÜİS’ten ADR açıklaması

PÜİS’ten “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince ADR Uygunluk Belgesine ilişkin açıklamada bulundu.

PÜİS’in yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince;

Tehlikeli maddelerin yurt içinde taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği Kurum/Kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahiplerinin;

a) 2014 model taşıtlar için 01/07/2017 tarihine kadar,

b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) 2012 model taşıtlar için 01/07/2018 tarihine kadar,

ç) 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018’e kadar,

d) 2005-2008 model taşıtlar için 01/07/2019’a kadar,

e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019’a kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği Kurum/Kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almaları zorunlu hale getirilmiş idi.

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın konu ile ilgili Genel Müdürlüğü’nün araçların Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alabilmeleri için gereken işlemlerde getirdiği bazı kolaylaştırıcı uygulamalar sonucunda bugün için bahse konu belgeyi almak kolaylaşmış ve adeta sorunsuz hale gelmiştir.

30.12.2016 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile belgelerini almak için 01.07.2017 tarihine kadar başvurarak belgelerini almak zorunda olan 2014 model 2590 adet taşıttan bugüne kadar sadece 139 unun başvuruda bulunarak belgelerini almaları, ilgili kamu kurumunda bu konuda bundan böyle bir süre uzatımının yapılmasında yarar olmayacağı görüşünü doğurmuştur.

 

Gerek yukarıda değindiğimiz Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alabilmek için getirilen kolaylaştırıcı uygulamalar gerekse ilgili kamu kurumunda tekrar süre uzatımına gidilmemesi konusunda oluşan görüş ve 2014 model araçlar için belge alma süresinin bitimine çok az zaman (01.07.2017) kalması nedeniyle değerli üyelerimizin yönetmeliğin amir hükmüne uymaları konusunda daha hızlı davranmalarının gerektiğini düşünmekteyiz.”