PETFORM 8. Arama-Üretim toplantısı yapıldı

 Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) organizasyonuyla düzenlenen ve 2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Arama – Üretim sektöründe yürütülen faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunulan 8. Arama – Üretim Sektörü Bilgilendirme Toplantısı – SCOUT Meeting 3 Mayıs Çarşamba günü kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. AZİZ CAMCI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ PETFORM Başkanı Aziz Camcı açılış konuşmasında; “Ülkemizdeki […]

PETFORM 8. Arama-Üretim toplantısı yapıldı
Servet Uzun
  • Yayınlanma5 Mayıs 2017 08:00
  • Güncelleme5 Mayıs 2017 08:26

 Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) organizasyonuyla düzenlenen ve 2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Arama – Üretim sektöründe yürütülen faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunulan 8. Arama – Üretim Sektörü Bilgilendirme Toplantısı – SCOUT Meeting 3 Mayıs Çarşamba günü kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AZİZ CAMCI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

PETFORM Başkanı Aziz Camcı açılış konuşmasında;
“Ülkemizdeki yerli enerji kaynakların artırılmasına yönelik stratejilerin Milli Enerji Politikası başlığı altında Enerji Bakanlığı tarafından geliştiriliyor olmasını memnuniyetle takip ediyoruz. Sayın Bakanımızın ülkemizin yerli ham petrol ve doğal gaz potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyacak arama-üretim faaliyetlerinin proaktif bir şekilde hayata geçirileceğine yönelik açıklamalarını sektör temsilcileri olarak çok önemsiyoruz” dedi.

Camcı, ülkemizin enerji arz güveliğine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkı veren Arama-Üretim şirketlerinin de teşvik mekanizmalarından istifade etmeleri gerektiğine değinerek karar alıcılar tarafından sektörün teşvik edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğinin ifade edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Arama ruhsat başvurularının mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasının sektör paydaşları tarafından beklendiğini vurgulayan Camcı, PETFORM’un sektör yatırımlarının arttırılması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

KÖMÜR KAYNAKLI METAN GAZI ÇALIŞMALARI

Petrol İşleri Genel Müdürü Ömer Koca, dünya petrol arz ve talebine ilişkin genel bir değerlendirmede bulunarak 2014 yılında petrol arzının talebin üstünde olması sebebiyle petrol fiyatlarında düşüşün başladığının altını çizdi. Koca 2016 yılı sonu itibarıyla 22’si yerli, 20’si yabancı sermayeli olmak üzere 42 şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, son 13 yıllık dönemde yerli şirket sayısında 6 kat artış olduğunu vurguladı.

Sn. Koca 2016 yılı sonu itibariyle ülkemizde 49,3 milyon ton ham petrol ve 5,1 milyar m3 doğal gaz rezervinin bulunduğunu ifade etti. Koca, Kömür Kaynaklı Metan Gazının (Coal Bed Methane – CBM) ekonomiye kazandırılmasına ilişkin olarak 4.6.2016 tarihinde kabul edilen 6719 sayılı Kanun ile 6491 Sayılı Türk Petrol Kanununu kapsamında yasal zeminin oluşturulduğuna değinerek, ülkemizin önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunun kanıtlandığını sözlerine ekledi. Koca, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununda yapılan değişiklerin ardından Yönetmelik çalışmalarına ilişkin sürecin devam ettiği bilgisini katılımcılar ile paylaştı.

ALİ YILDIZEL PETFORM ARAMA–ÜRETİM SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER RAPORUNUN SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin 129 milyon ton petrol eşdeğeri olan birincil enerji arzında petrolün yüzde 28,5 ile üçüncü sırada yer aldığını ve ülkemizin toplam birincil enerji talebinin yüzde 61,7’sinin petrol ve doğal gazdan karşılandığını belirterek sözlerine başlayan Yıldızel Türkiye’nin bütün OECD ülkeleri arasında enerji talebindeki artışta birinci sırada yer aldığını belirtti.

Yıldızel “Türkiye arama – üretim sektörünün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sayesinde, 2004 – 2016 yılları arasında 30,2 milyon ton yerli ham petrol, 9.1 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirerek yaklaşık 50 milyar dolar cari açığımızın azaltılmasına katkı sağladık” dedi.

Türk Arama- Üretim sektöründe karar alıcıların arama-üretim faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik iradesi, ülke ekonomisinin büyüklüğü, kalifiye ve yetişmiş işgücü, Yerli ham petrol ve gazın iç piyasada kendisine rahatça alıcı bulabilmesi, jeopolitik konum ve diğer üretici ülkelere yakınlık, sektörel bilgi birikimi, karar alıcıların enerji ticareti merkezi olma vizyonu, artan talep potansiyeli ve yeni Türk Petrol Kanunu’nun stabil bir piyasa mekanizması tesis etmesi gibi birçok güçlü özelliği olduğunu vurgulayan Yıldızel bu sayede bölgesel kalkınmaya pozitif etki sağlanabileceğin, arz güvenliği konusunda da önemli adımlar atılabileceğini belirtti.

“YATIRIMCININ TEŞVİK EDİLMESİ GEREK”

PETFORM tarafından hazırlanan sektör raporunun ana önerilerinden birinin Türkiye’nin Enerji Ticaret Merkezi olma stratejisine katkı sağlayabilmek adına arama-üretim sektörünün liberal piyasa koşulları çerçevesinde güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Yıldızel, bu bağlamda iç basenler, Karadeniz ve Akdeniz offshore sahalarındaki hidrokarbon potansiyelini keşfetmek adına yerli ve yabancı yatırımcının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hukuki çerçeve, mevzuat altyapısı ve finansal rejim konularına da değinen Yıldızel yurtdışı teşvik mekanizmalarına ilişkin örnekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Raporda başvuru süreleri, işletme ruhsatlarının sona ermesi durumunda yeniden düzenleme yapılması ve fon desteği gibi konulara dair önerilerin de bulunduğunu ifade eden Yıldızel ETKB, Ekonomi Bakanlığı ve PİGM ile bu hususlarda ortaklaşa çalışmalar yapılabileceğini belirterek sözlerini tamamladı.