OMV PO A.Ş.’nin Antalya tesisinde tarife değişikliği

EPDK tarafından OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Antalya Konyaaltı’da faaliyette bulunan iletim tesisinin ve depolama tesisinin tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliğine gidildi.

 

Tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 5 Temmuz 2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekiyor.