İşte Torba Kanuna önergeyle eklenen madde!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Torba Kanunu’na eklenen bir maddeyle, kiraya verdikleri istasyonları, kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle mahkeme sürecinin sonuna kadar mühürlenen istasyon sahiplerinin hakları iade edilecek. Buna göre, kaçakçılık fiilinin tespit edildiği tesisin mülk sahibi, kaçakçılık fiilinin faili değilse, istasyon mahkeme sürecinin sonuna kadar mühürlenir maddesi uygulanmayacak. Ancak bu husus, maddenin yürürlüğe girmesinden […]

İşte Torba Kanuna önergeyle eklenen madde!
Servet Uzun
  • Yayınlanma23 Şubat 2018 13:56
  • Güncelleme23 Şubat 2018 13:58

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan Torba Kanunu’na eklenen bir maddeyle, kiraya verdikleri istasyonları, kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle mahkeme sürecinin sonuna kadar mühürlenen istasyon sahiplerinin hakları iade edilecek.

Buna göre, kaçakçılık fiilinin tespit edildiği tesisin mülk sahibi, kaçakçılık fiilinin faili değilse, istasyon mahkeme sürecinin sonuna kadar mühürlenir maddesi uygulanmayacak. Ancak bu husus, maddenin yürürlüğe girmesinden önceki vakalar için geçerli olacak. Torba Kanuna eklenen maddenin tam hali şöyle:

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 6- Bu Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü, bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenmiş fiiller için tesis üzerindeki ayni hak sahibinin fail konumunda olmadığı hallerde, bu hak sahipleri açısından uygulanmaz.

Geçici maddede sözü geçen 20. maddenin sekizinci fıkrası ise şöyle:

5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.