Enerji sektörüyle ilgili üniversite bölümleri ve detayları

Enerji sektörüyle ilgili üniversite bölümleri ve detayları

Enerji sektörüyle ilgili üniversite bölümleri ile ilgili soruları olan öğlencileri, üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih telaşı sardı. 2020 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte Petroturk.com, enerji sektörüyle ilgili tercih edilebilecek üniversite bölümlerini sizler için derledi.

Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı’nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Bunun üzerine, puanlarını öğrenen üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlandığını ve tercihlerin de 6-14 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden yapılacağını belirtti. Peki üniversite adaylarının enerji sektörüyle alakalı tercih edebileceği en uygun ve yükselişte olan bölümler hangileri? Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği gibi bölümlerin taban puanları ve sıralamaları kaç? Bu bölümler kaç yıllık? Bu bölümler hangi şehirlerde ve hangi üniversitelerde var? Bu bölümlerin iş imkanları nasıl?

Petroturk.com üniversitede tercih edilebilecek enerji sektörüyle alakalı bölümlere ilişkin tüm bilgileri sizler için derledi.

*2 YILLIK BÖLÜMLER

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Nihai amacı daha az maliyet gerektiren, çevreye daha az zarar veren veya hiç vermeyen yeni enerji kaynaklarını bulmak ve kullandırmaya özendirmek olan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü, 2 yıllık bir eğitim programını içeriyor. TYT’ten en az 150 puan alarak tercih yapılabilen bu bölümden mezun olanlara ‘tekniker’ unvanı veriliyor. Ülkemizdeki ve Kıbrıs’taki bazı özel üniversitelerde burslu okuma fırsatı da bulunan bu bölüm ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi gibi birçok okulun da eğitim programında yer alıyor. Alternatif Enerji Kaynakları Bölümü’nün taban puanı okullara göre değişiklik göstermek kaydıyla 177 ile 277 arasında oldu. Bu bölüm mezunları, DGS’de başarılı olmak kaydıyla Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programlarından birine dikey geçiş yapabiliyor.

Yine bu bölümden mezun olanların iş imkanına sahip olduğu kuruluşlar arasında EPDK, EÜAŞ, TEİAŞ, TÜBİTAK, BOREN, DSİ, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlar öne çıkıyor.

DOĞAL GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ

Binalarda atık su, temiz su ve doğal gaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemleri üzerine eğitim veriliyor. Ülkemizde toplam 21 üniversitede eğitim verilen bu bölüm de yine TYT puanıyla öğrenci alıyor. Bölümün taban puanları geçtiğimiz yıl 169 ile 204, sıralaması ise 1.760.515 ile 1.500.839 arasında değişti. Bölümün mezunları başta BOTAŞ olmak üzere doğal gaz dağıtım şirketlerinde istihdam edilebiliyor. Bu bölümü bitirenler “Doğal gaz ve Tesisatı Teknikeri” unvanını alıyor.

ELEKTRİK

Enerji sektörüyle alakalı en bilinen ve en çok tercih edilen Elektrik, hemen her üniversite tarafından eğitimi verilen ve amacı ‘tekniker’ unvanıyla sektöre donanımlı elemanlar yetiştirmek olan bir bölüm. Geçtiğimiz yıl en düşük taban puanıyla alan okul 185’le Hakkari Üniversitesi oldu. Taban puanı en yüksek okul ise 324’le İstanbul Gedik Üniversitesi (%100 burslu). Bu bölümden mezun olanlar DGS’de başarılı olmak koşuluyla elektrik-elektronik mühendisliği başta olmak üzere ilgili lisans bölümlerine dikey geçiş yapabiliyor. Yine bu bölüm mezunları başta TEİAŞ, EÜAŞ olmak üzere elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektöründeki birçok kuruluşta görev alabiliyor.

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden, minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanması amacıyla sektöre teknik eleman veya ara eleman yetiştiren bu bölümde enerji elde etme yöntemleri, kullanımı, enerji geri dönüşüm sistemleri gibi konularda eğitimler veriliyor. TYT puanıyla öğrenci alan bu bölümden mezun olanlar ‘tekniker’ unvanıyla çalışabiliyor. Mezunlar enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak iş bulabiliyor. Bölüm, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla uzaktan eğitimle de okunabiliyor. Bu bölüm ayrıca Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, ÇOMÜ, Fırat Üniversitesi gibi birçok okulun eğitim programında yer alıyor. Geçtiğimiz yılki yerleştirme sonuçlarına göre Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü’nün taban puanı okullara göre değişiklik göstermek kaydıyla 191 ile 265 arasında oldu. Bu bölümden mezun olanlar da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, PİGM, MTA, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ gibi kurumlarda iş imkanına sahip olabiliyor.

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ

Programın amacı; konvansiyonel, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin başlangıç noktasından son kullanıcıya kadar ulaştırılmasını kapsayan tüm süreçlerin planlanması, icrası, kontrolü ve iyileştirilmesinde görev alacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek. Bu programdan mezun olan öğrenciler ”Meslek Elemanı” unvanı alıyor. Bölümün eğitimi yalnızca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Çan Meslek Yüksekokulu’nda veriliyor. Bölüm geçtiğimiz yıl, 212 TYT puanı ve 1380069 sıralamayla öğrenci aldı. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin de yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere sektörle alakalı kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanı var.

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ

Çok yeni bir bölüm olmasına karşın geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Bölümün eğitimi, ülkemizde yalnızca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde veriliyor. Bununla birlikte Ankara’daki OSTİM Teknik Üniversitesi de 2020-21 dönemi için bu bölümü eğitim programına dahil etti. TYT puanıyla öğrenci alan bölümün taban puanı geçtiğimiz yıl 278, sıralaması ise 573.135 olarak belirlendi. Bölüm, hibrit ve elektrikli araçlara ait tesisat projelerinin oluşturulması ve bu araçlara ait bileşenlerin araç içinde en uygun şekilde konumlandırılmasının sağlanması üzerine eğitim veriyor. Mezunlar, ‘tekniker’ unvanı alıyor. Bu bölümü bitirenler yine enerji ve otomotiv sektörüyle alakalı kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanına sahip oluyor.

MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ

Önlisans düzeyindeki program, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmayı, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmeyi , madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ülkemizde 9 üniversitede bulunan bölüme Pamukkale Üniversitesi 200, Balıkesir Üniversitesi ise 220 taban puanla öğrenci aldı. Sıralamalar ise 1.571.120 ile 1.278.397 arasında değişiklik gösterdi. Bölüm mezunları “Maden Teknikeri” unvanı alıyor. Mezunlar başta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda iş imkanına sahip oluyor.

RAFİNERİ VE PETRO-KİMYA TEKNOLOJİSİ

Ege, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman Üniversitelerinde bulunan bu bölüm, ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor. Bölümden mezun olanlar “Rafineri ve Petrokimya Teknikeri” unvanını alıyor. TYT puanıyla öğrenci alan bu bölüme geçtiğimiz yıl 1.457.914 ile 1.143.088 sıralama arasındaki öğrenciler girdi. Taban puanlar ise okullara göre 207 ile 229 arasında değişti. Bu bölümden mezun olanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı petrol rafinerilerinde çalışabiliyor.

*4 YILLIK BÖLÜMLER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm, Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga, Elektronik, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri ve Telekomünikasyon gibi alt dalların tamamına hakim mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyor. Yine enerji sektörüne dair en çok tercih edilen bölümler arasında başı çekiyor. Ülkemizdeki hemen her üniversitede bulunan bölüm, Sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Geçtiğimiz Boğaziçi Üniversitesi 537 taban puan ve 533 sıralamayla devlet üniversiteleri arasında en iyi dereceyle öğrenci alan okul oldu. En düşük puan ve sıralamayla öğrenci alan Giresun Üniversitesi’nin ise taban puanı 260, aldığı sıralama ise 299 bin 740 oldu. Bölümden “Elektrik-Elektronik Mühendisi” unvanıyla mezun olan gençler, başta Bakanlık olmak üzere enerji sektöründeki birçok kurum ve kuruluşta istihdam şansı yakalıyor.

Bununla birlikte bazı üniversitelerde Elektrik Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği olmak üzere iki ayrı bölüm de bulunuyor.

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm; enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi süreçlerinde görev alabilecek, mevcut sistemlerin verimini arttırabilecek, alternatif ve yenilikçi enerji sistemleri araştırıp geliştirebilecek; enerji piyasası, ekonomisi ve hukukuna hakim, disiplinler arası çalışmalara entegre olabilecek yeterlilikte mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyor. Enerji Mühendisliği bölümü yalnızca Ankara Üniversitesi’nde bulunuyor. Bölüm, sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Ankara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 339 taban puan ve 123.845 başarı sıralamasıyla öğrenci aldı. Bu bölümden “Enerji Mühendisi” unvanıyla mezun olanlar da başta Bakanlık olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta iş imkanına sahip oluyor.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Dünya üzerindeki kullanılabilir her türlü enerjinin; kaliteli, yeterli, verimli ve sürekli hale gelmesini sağlamak amacıyla, daha fazla enerji kaybını önlemek ve daha ekonomik hale getirip maliyetini düşürmek için çalışıp tüketiciye sunulmasını sağlayan mühendisler yetiştiren bölümdür. Yaklaşık 25 okulda bulunan bu bölüm, birçok özel üniversitede yüzde 100 İngilizce dilde eğitim veriyor. Bu bölüm de yine sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Üniversitesi 429 taban puan ve 43.571 sıralamayla en yüksek dereceyle öğrenci alan okul oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 261 puan ve 296.213 sıralamayla bu bölüm için en düşük dereceyle öğrenci alan üniversite oldu. “Enerji Sistemleri Mühendisi” unvanıyla bu bölümden mezun olanlar, başta Bakanlık olmak üzere sektördeki birçok kurum ve kuruluşta iş bulabiliyor.

ENERJİ YÖNETİMİ

Bölüm, üretimden tüketime her aşamada ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel duyarlılıklardan fedakarlık etmeksizin enerji israfının önlenmesi, maliyetlerinin azaltılması, çevrenin korunması ve enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış disiplinler arası bir çalışma alanı için donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu bölümün eğitimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Konya KTO Karatay Üniversitesi’nde (burslu ve %50 burslu) veriliyor. Bölüm, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alıyor. Bölümün başarı sıralaması geçtiğimiz yıl 216.426 ile 305.034 arasında değişti. Bölümün mezunları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere sektördeki birçok kurum ve kuruluşta iş imkanına sahip olabiliyor.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Maden sahalarının fizibilitesini, güvenliğini ve üretkenliğini değerlendirmekle sorumlu; mineraller, metaller, petrol ve gaz gibi yeraltı kaynaklarının güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlayacak donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. 13 üniversitede eğitimi verilen bölüm, geçtiğimiz yıl üniversitelere göre 307 ile 373 taban puan arasında öğrenci aldı. Okulların bu bölümüne giren öğrencilerin en düşük başarı sıralamaları ise 174.106 ile 87.319 arasında değişti. “Maden Mühendisi” unvanıyla bu bölümden mezun olanlar başta MTA olmak üzere birçok kamu kurumu ve özel kuruluşta iş bulabiliyor.

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm; nükleer santral işletmelerinin kurulacağı alanın zemin etüdünü yapmak, nükleer santralin çevre, güvenlik, fizik ve iklim bakımından değerlendirmesini yaparak santralin kurulması için uygunluk görüşü belirtmek, nükleer santral içerisinde kullanılan cihazların kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri almak, nükleer enerjinin üretimini ve geliştirilmesini ve enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasını sağlamak için çeşitli araştırmalar yapmak üzere donanımlı elemanlar yetiştirir. Bölüm yalnızca Hacettepe ve Sinop Üniversiteleri’nde bulunuyor. Sinop Üniversitesi’nin 30 kişilik kontenjanı geçtiğimiz yıl dolmazken Hacettepe Üniversitesi ise 97.024 sıralama ve 363,42605 taban puanla öğrenci aldı. Bölüm mezunları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zaman zaman düzenlediği programlarla Rusya’da eğitim alıp Akkuyu NGS’de çalışma imkanı yakalayabiliyor.

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ

Yeraltı derinliklerindeki petrol ve doğal gaz gibi stratejik olarak büyük önemi olan yeraltı akışkanlarının yanı sıra jeotermal enerji kaynaklarının da insanlığın kullanımına sunulması süreciyle ilgili sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği konuları bu eğitim kapsamında yer alıyor. Toplamda 7 üniversitede eğitimi verilen bu bölüm, sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bölümün taban puanları geçtiğimiz yıl okullara göre değişmek kaydıyla 303,91118 ile 407,24858 arasındaydı. Başarı sıralaması ise 180.905 ile 59.201 arasında değişti. “Petrol ve Doğal gaz Mühendisi” unvanıyla bu bölümden mezun olanlar başta TPAO olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta istihdam ediliyor.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm, makineleri insan beyniymiş gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan kişiler yetiştirmeyi amaçlıyor. Makineleri mantıklı ve verimli bir şekilde hareketler gerçekleştirmek amacıyla programlayan yapay zeka mühendisleri yazılım firmalarında çalışabiliyor. Hacettepe ve TOBB ETÜ’nün yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi de bu bölümde eğitim verecek. Geleceğin meslekleri arasında gösterilen bu bölüm, sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bölümün taban puanları geçtiğimiz yıl 482 ile 509 arasında, başarı sıralaması ise 13.439 ile 4537 arasında değişti.