EKÜ’süz ÖKC’ler için 31 Mart 2023 tarihine kadar süre uzatımı

EKÜ’süz Yeni Nesil Yazarkasalar için 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan süre 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin duyuru Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı […]

EKÜ’süz ÖKC’ler için 31 Mart 2023 tarihine kadar süre uzatımı
Eylül Şahin
  • Yayınlanma30 Aralık 2022 09:30
  • Güncelleme30 Aralık 2022 10:00

EKÜ’süz Yeni Nesil Yazarkasalar için 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan süre 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin duyuru Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve 19/9/2022 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 31/12/2022 tarihine uzatılan tarihin, 31/3/2023 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonlarında kurulum işlemlerinin özellik arz etmesi ve buna bağlı olarak belirli bir süre alması nedeniyle, EKÜ’süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait alış faturasının (marka, model ve sicil numarasını ihtiva edecek şekilde) en geç 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) düzenlenmesi şartıyla, söz konusu Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ait aktivasyon/kurulum işlemlerinin 2/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tamamlanması uygun görülmüştür.

Duyurulur.”