Buhar Geri Kazanım Sistemi için erteleme talebi

Buhar Geri Kazanım Sistemi için erteleme talebi

PÜİS ve TABGİS Buhar Geri Kazanım (BGK) ünitelerinin kurulması zorunluluğuna erteleme talebinde bulundu. PÜİS Başkanı İmran Okumuş ve TABGİS Başkanı Murat Bilgin konuyla ilgili Enerji Petrol Gaz’a özel değerlendirmelerde bulundular.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 5 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği ile akaryakıt istasyonlarına Buhar Geri Kazanım (BGK) ünitelerinin kurulması zorunluluğu getirilmişti. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, terminal ve akaryakıt istasyonlarında kurulması zorunlu olan Buhar Geri Kazanım (BGK) üniteleri için birkaç kez erteleme yapılmıştı.

Benzin satışı yıllık 100 m3’ün üzerinde olan ve yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonları için süre 1 Ocak 2023 tarihinde başlamış ancak uygulama yürürlüğe girmeden önce sektör bu yönetmelik için erteleme talebinde bulunmuştu.

Daha önce de erteleme talebinde bulunan sektörün iki önemli sendikası PÜİS ve TABGİS uygulamanın tekrar ertelenmesi için talepte bulundular. Konuyla ilgili PÜİS Başkanı İmran Okumuş ve TABGİS Başkanı Murat Bilgin Enerji Petrol Gaz’a özel değerlendirmelerde bulundular.

PÜİS Başkanı İmran Okumuş:

‘BUHAR GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNİN KURULMASI ÇOK PAHALI’

5 Aralık 2018 tarih ve 30616 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği” terminallerde, tankerlerde ve akaryakıt istasyonlarında benzinin depolanması, taşınması ve satışı esnasında oluşan benzin buharının geri kazanımı için alınması gereken önlemleri kapsıyor.

Yönetmeliği göre;

- İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için 1/1/2021 tarihinde,

- Yıllık ürün çıktı miktarının, bin m 3 ’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m 3 ’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2023 tarihinde

Yönetmelik hükümlerine uyum zorunluluğu başlarken,

- Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m 3 ile bin m 3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2024 tarihinde,

- Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m 3 ile 500 m 3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2025 tarihinde,

Yönetmelik hükümlerini uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

Tankerler için ise;

- Yeni karayolu tankerlerinde 1/1/2021 tarihinde,

- Mevcut karayolu tankerlerinde 1/1/2022 tarihinde,

- Mevcut ve yeni demiryolu tankerlerinde 1/1/2025 tarihinde,

Yönetmelik hükümlerine uyum zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak, her ne kadar yönetmeliğe göre mevcut istasyonların bir kısmında 1.1.2023 tarihinde, karayolu tankerlerinin tümünde ise bu yönetmelik hükümlerine uyum zorunluluğu getirilmişse de uygulamaya baktığımızda çok az istasyon ve tankerde bu zorunluluk yerine getirilebilmiştir.

Bunun en önemli nedeni buhar geri dönüşüm sisteminin kurulmasının çok pahalı olmasıdır.

Diğer bir önemli nedeni ise tankerlerde öngörülen alttan dolumun 2015 yılı öncesi tankerlerin çok büyük bir bölümünde teknik ve güvenlik nedeniyle yapılamıyor olmasıdır.

Hem PÜİS olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bireysel olarak yaptığımız başvurularda, hem de sektörümüzün diğer sivil toplum örgütleriyle ortak yaptığımız başvurularda bu kadar büyük bir maliyetin sektörümüzce karşılanamayacağını defalarca dile getirdik ve en az 10 yıllık bir süre uzatımı talebinde bulunduk.

Hele ki ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğimiz, karlarımızın maliyetlerimizi bile karşılayamadığı bu dönemde bayilerimizin buhar geri dönüşüm için öngörülen yatırımı yapmaları mümkün değildir.

Biraz önce de ifade ettiğim gibi tankerlerin büyük bir kısmı zaten teknik olarak ve güvenlik nedeniyle de öngörülen dönüşümü sağlayamayacak bir nitelikte bulunuyor. O nedenle tankerlerde bu dönüşümü yapmak mümkün değil. Yapılsa da bunun güvenli olmayacağını düşünüyoruz.

Bu nedenler göz önüne alınarak daha önce de talep ettiğimiz gibi yönetmeliğin yürürlük tarihinin akaryakıt istasyonları ve tankerler için en az 10 yıl ötelenmesini talep ediyoruz.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin:

‘UYGULAMA SEKTÖRÜN HER KADEMESİNDE AYRI BİR SORUN BARINDIRIYOR’

Buhar Geri Kazanım sistemi maalesef sektörün kâbusu oldu. Uygulama sektörün her kademesinde ayrı bir yük, ayrı bir sorun barındırıyor. Yıllardır hem TABGİS olarak hem de TOBB çatısı altında sistemin ekonomik ve teknik açıdan sorun teşkil eden tüm yönlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlayarak derdimizi anlatmaya çalışıyoruz.

 Buhar Geri Kazanım sisteminin sektöre maliyeti bugünkü kurla 18 Milyar TL’yi aşıyor. Bu rakam ülkemiz genel bütçesi içinde birçok kamu kurumuna ayrılan miktardan bile oldukça yüksek ve sektörün özellikle içinde bulunduğumuz zaman itibariyle böyle bir yatırımı yerine getirebilecek gücü yok maalesef. Biz sektör olarak çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından her türlü tedbiri almakla mükellef olduğumuzun son derece farkındayız. Bu konudaki sorumluluklarımızı da eksiksiz yerine getiriyoruz, bunun için üstün teknolojik imkânlara yatırım yapmaktan da şimdiye kadar çekinmedik. Zaten bu bakış açısıyla dünyada fark yarattık ve istasyonlarımızı başta Avrupa olmak üzere dünyanın en iyi donanımlı istasyonları arasına sokmayı başarabildik. Bu bakımdan talebimiz tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Buhar Geri Kazanım sistemleri için daha uzun bir geçiş sürecinin olması.

Şu anda istasyonuna mal alamayacak durumda olan bayi arkadaşlarımız var. Bakın ülkemizin ve sektörümüzün önceliği olan kayıt dışı ekonomi ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki teminat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için büyük zorluklarla ve ne yazık ki çoğunlukla borçlanarak bankalardan teminat almaya çalışıyoruz. Brüt bayi kârı 9 ayda yüzde 45 artarken sadece kredi kartı komisyon maliyetimiz yüzde 289 artmış. Bunlara işçilik, nakliye, kira, diğer masraflar ve finansman maliyetini de koyduğunuzda şu anda büyük bir çıkmazdayız. Ve bu oranlar yılbaşında daha da artacak.  Hal böyleyken bir de böylesine büyük bir yatırım yapılması hem sektör adına, hem de ülke adına ekonomik kayıp anlamına geliyor. Çünkü Buhar Geri Kazanım sistemleri ülkemizde üretilmiyor, bunları ithal ederek temin etmek zorundayız.

Şu anda benzin satışı yıllık 100 m3’ün üzerinde olan ve yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonları BGK sistemini kurmak zorundalar ancak biraz önce ifade etmeye çalıştığım başta ekonomik sorunlarımız nedeniyle sistemleri kuramıyoruz. Bu işin en başında da söylemiştik şimdi de söylemek gerekir ki, Anadolu illerinde bu yatırımı yapmak yerine benzin satışlarını durdurmayı tercih etmek zorunda kalacak bayiler olabilir.  Sektörde her türlü yükümlülüğünü bin bir güçlükle yerine getirmeye çabalayan ve faaliyetleriyle ülke hazinemize en yüksek katkıyı sağlayan bayilerin böyle bir tercih yapmak zorunda bırakılmaması gerekir. Sadece bu da değil, ayrıca biraz önce ifade ettiğim ekonomik zorluklar nedeniyle sistemi kuramamış olanların altından kalkılamayacak şekilde herhangi bir idari yaptırımla da karşı karşıya bırakılmaması gerekir.

Diğer taraftan ülkece halen acısını taşıdığımız deprem felaketinin yaşandığı illerde dahi uygulamaya yönelik herhangi bir erteleme söz konusu olmadı. Bizim talebimiz bu uygulamanın ülke genelinde en az beş sene olacak şekilde ertelenmesidir. Ayrıca, sistemin kurulması için benzin satışındaki 100 m3’lük limitin 500 m3’e çıkarılmasını talep ediyoruz. Nihayetinde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde de olsa İspanya’nın bu limiti 500 m3 olacak şekilde uyguladığını biliyoruz. Bizim ülkemizde de bu örnekler göz önünde tutularak gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını umuyoruz.