benzin indirim

Benzin ve Motorinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlarda kullanılan benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına yönelik etkilerini sınırlamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan yakıtların ithalatı, temini ve sunumunda EN 228 ve EN 590 standardı kapsamında EPDK tarafından belirlenen teknik özellikler esas alınacak.
Yönetmelik kapsamında tanımlanan yakıtlara yönelik uygulamaya ilişkin düzenlemeler 5015 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından yapılacak.

Bakanlığın, benzin ve motorin türlerinin çevre ve insan sağlığına ilişkin özelliklerine yönelik ilave talepleri, EPDK tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde düzenleme haline getirilecek.

Akaryakıtın, bu Yönetmelik ve EPDK tarafından yürürlüğe konulan ilgili teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı konusunda piyasa gözetimi ve denetimi, 5015 sayılı Kanun hükümleri gereğince EPDK tarafından gerçekleştirilecek.
EPDK tarafından yapılacak veya yaptırılacak akaryakıt denetimlerinde çevre ile ilgili saptanan hususlar Bakanlığa bildirilecek.

Avrupa Birliğinin 2011/63/AB, 2009/30/AT, 2003/17/AT ve 98/70/AT direktiflerinin bazı maddeleri esas alınarak düzenlenen bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasına yönelik, AB mevzuatına uygunluğun izlenmesi çalışmaları kapsamında her yıl Bakanlık tarafından koordine edilen Uyum Tablosu ve Uygulama Anketinde istenen bilgiler EPDK tarafından Bakanlığa gönderilecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütecek.