Ar-Ge Usul ve Esaslarında düzenleme

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamada Ar-Ge usul ve esaslarının revize edilerek görüşe açıldığı bildirildi.

Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlandı. Söz konusu taslak 15 Mayıs 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak scaki@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumun Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.