Ak Parti, yenilenebilir enerji, kanun teklifi

YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları Taslağı görüşe açıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) istemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları Taslağı 3 Şubat’ta EPDK’nın internet sitesinde yayınlanarak görüşe açıldı.

Duyuruda, elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları Taslağının yayımlanması ihtiyacı hasıl olduğu ve bu amaçla söz konusu mevzuatın tesis edilmesine ilişkin taslak hazırlandığı belirtildi.

EPDK’nın internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

“Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası İşletim Usul ve Esasları Taslağının yayımlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatın tesis edilmesine ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 25/02/2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelikler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdotsp@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ BELGESİ (YEK-G)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemine ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği”, 14 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

1 Haziran 2021’de yürürlüğe girecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmeliği ile üretim ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin YEK-G sistemine katılımına ilişkin hükümleri, YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin esasları, piyasa işletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsıyor.

YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan YEK-G belgelerinin ihraç edilmesi, YEK-G belgesi ve YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin kayıt veri tabanının oluşturulması ve yönetilmesi ile ihraç edilen YEK-G belgelerinin ilgili hesaplara yönelik transfer, iptal, itfa ve ilga edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi yetkisi piyasa işletmecisi olarak Enerji Piyasaları İşletme AŞ’ye ait olacak.

YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ihraç edilecek.

Her 1 megavatsaat belgelendirilebilir üretim miktarı için 1 adet YEK-G belgesi ihraç edilecek.

Söz konusu belge, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerli olacak.