SHURA Türkiye’de enerji verimliliği çözümünü değerlendirdi

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye’de “Enerji Verimliliği Çözümü: Piyasa Temelli Politika Mekanizması Araçları” raporu online olarak düzenlenen toplantıda açıklandı. 

Sibel ACAR-ANKARA/ SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye’de “Enerji Verimliliği Çözümü: Piyasa Temelli Politika Mekanizması Araçları” raporunu online olarak düzenlediği toplantıda açıkladı. Raporun sunumunu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı gerçekleştirdi. 

SHURA tarafından hazırlanan raporda, dünyada enerji verimliğinin piyasa temelli politika mekanizması araçlarıyla desteklenmesine dair uygulamalar incelenerek Türkiye’de enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizması araçlarının mevcut durumu ve gelişim alanları saptandı. 

“KORONAVİRÜS YEŞİL YATIRIMLAR VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ” 

Toplantının açılışında rapor hakkında değerlendirmede bulunan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, koronavirüsün 2020 senesinde birçok ekonomiyi etkilediğini ve bunun sonucunda tüm dünyada yeşil yatırımlar ve enerji dönüşümlerinin gündeme gelmeye başladığını söyledi. 

Dönüşümde enerji verimliliği konusunun ön plana çıktığını ifade eden Saygın, bu sebeple karbon emisyonlarından en fazla sorumlu olan elektrik sektörünü ele alan Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir rapor yayınladıklarını belirterek; “Eylem planında işin finansman ve eylem odaklı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bu alana doğru bir kayma söz konusu. Enerji verimliliğinde, özel sektörü ve tüketiciyi öne alacak modeller ön planda. Ülkemizde de piyasa bazlı modeller konuşulmaya başladı” diye konuştu. 

“2023 YILINA KADAR 23.9 MİLYON TEP TASARRUF ÖNGÖRÜLÜYOR” 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Bilal Düzgün ise, raporun sektördeki boşluğu doldurması açısından önemine dikkatine çekti. 

Enerji verimliliği piyasa temelli politika mekanizması araçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Düzgün, 2023 yılına kadar 23.9 milyon TEP tasarruf öngörüldüğünü belirtti. 

Enerji verimliliği piyasa temelli politika mekanizması araçlarının çok kapsamlı ve içerisinden birçok eylemi barındırdığına dikkati çeken Düzgün, Dünya Enerji Ajansı’nın yayınladığı raporda pandemiden en çok etkilenen sektörün enerji verimliliği yatırımları olduğunu ve bu sebeple önümüzdeki süreçte enerji verimliliği yatırımlarında bir kırılma yaşanacağını öngördüklerini aktardı. 

Kırılmanın etkilerinin ülkemizde de görüleceğini aktaran Düzgün; “Koronavirüsten dolayı enerji verimliliğinde kırılmalar yaşandı. 2020 Eylem Planı’nı Mart sonu Nisan başı gibi paylaşıyor olacağız” dedi. 

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNDA BİR MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK” 

Enerji Verimliliği projelerinin enerji verimliliği yarışmaları ile desteklenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Düzgün; “Bu konu hakkında enerji verimliliği kanununda bir mevzuat değişikliği öngörülüyor. Burada şunun haberini verebilirim ki; kanunda değişiklik yapılmak üzere bir çalışma başlattık. Sadece sanayi sektörü değil hizmet ve tarım sektörlerini de içine alan bir mevzuatın hazırlıkları tamamlandı. Şu an hukuk hizmetlerinde bekliyor. Kanun değişikliğinin Meclis’te görüşülüp yayınlanmasının ardından ikincil mevzuat çalışmaları başlayacak. Çalışmaların özetle yolunda ve zamanında gittiğini söyleyebilirim” diye konuştu. 

Enerji verimliliği konusunda düşüncelerini aktaran Düzgün; “Öncelikli hedefimiz enerji verimliliğini minumum maliyetle gerçekleştirmek. Bu sebeple önceliklendirdiğimiz bir kaynak tercihi yok. Bizim için maliyet optimizasyonu önemli” dedi. 

SHURA “ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMÜ: PİYASA TEMELLİ POLİTİKA MEKANİZMASI ARAÇLARI” RAPORU

SHURA Enerji Verimlilği Senaryosu’ndan öne çıkan başlıklar şu şekilde;  

-Çalışma baz senaryoya kıyasla yüzde 10 oranında enerji tasarrufu olduğunu gösteriyor.2030 yılında toplam 42,3 TWh/yıl net tasarruf, 18 milyonun hanenin tüketimine eş değer. 

-SHURA senaryosunda elde edilecek 49 TWh tasarrufun yaklaşık yüzde 30’u piyasa temelli politikaların rolü sayesinde gerçekleştirilecek. 

-Enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizması araçları arasında; enerji verimliliği yükümlülükleri, yarışmalar ve enerji verimliliği ağları yer alıyor. 

-Piyasa temelli politika mekanizması araçları ile çeşitli sektörlerdeki çok sayıdaki son tüketim alanında enerji verimliliği yatırımlarının harekete geçirilmesi mümkündür. Bu mekanizma araçları son tüketim alanlarında geniş ve yaygın bir etki yaratma gücüne sahiptir. 

-2030 yılına kadar toplam enerji verimliliği yatırımları elektrik tasarrufu ve önlenen CO2 emisyonları enerji verimliliği yükümlülükleri öncelikli olmak üzere yüksek oranda piyasa temelli politika mekanizması araçları kaynaklıdır.