Fotovoltaik Performans ve Güvenlik Test Hizmetleri Çalıştayı, 12 Nisan’da

TÜBİTAK UME (TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü) bünyesinde kurulan ve 2018 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen Fotovoltaik Test Merkezi’nin tanıtımı için 12 Nisan 2019 tarihinde çalıştay düzenlenecek.

Güneş enerji tabanlı sistemlerin (fotovoltaiklerin) performans parametrelerinin yüzde bir mertebesindeki belirsizliklerinin çok yüksek finansal belirsizliklere yol açtığı biliniyor. Yapılan çalışmalar gelecekte fotovoltaik tabanlı güneş enerji sistemlerinin pazardaki payının çok önemli bir şekilde artacağını öngörürken bu yüksek pazar hacmi, SI birimlerine izlenebilir olan yüksek doğruluklu standartlar ile ölçüm ihtiyaçlarını da zorunlu kılıyor.
Bu kapsamda, ülke içerisinde bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulan Fotovoltaik Test Merkezi’nin tanıtımını yapmak ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla 12 Nisan 2019 tarihinde çalıştay düzenlenecek.

Performans ve güvenlik test ölçümleri ve izlenebilirlikleri, izlenebilirliğin geliştirilmesine yönelik mevcut ve gelecekteki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgilerin verileceği “Fotovoltaik Performans ve Güvenlik Test Hizmetleri Çalıştayı”, 12 Nisan 2019 tarihinde Gebze-TÜBİTAK UME’de gerçekleştirilecek.

Enerji dönüşürse iklim değişmez mi?