EPDK kararları Resmi Gazete'de

EPDK’dan kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, üreteceği elektrik enerjisini sabit fiyatla ikili anlaşma yaparak satacağına ilişkin belgelerini sunan ve incelemeler neticesinde ikili anlaşmaları kabul edilen piyasa katılımcılarının teminat hesaplamasında, uzlaştırma dönemindeki piyasa takas fiyatı değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark yerine, ikili anlaşmalarında yer alan sabit fiyat değeri ile azami uzlaştırma fiyatı arasındaki fark kullanılacak.

Serbest olmayan tüketiciler, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketiciler, daha önce tedarikçisini seçmiş olup, tekrar görevli tedarik şirketinden enerji alan serbest tüketiciler ve serbest ve serbest olmayan tüketicilerden yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin, kurul kararı ile belirlenen süre boyunca, ilgili avans dönemlerine ait ödenmemiş borçları sebebiyle eksik yapılan avans ödeme tutarları, piyasa katılımcılarının destekleme bedeli teminat tutarından düşülecek.

AA